IuteCredit Finance S.á r.l. võlakirjade tingimuslik noteerimine Balti võlakirjade nimekirjas

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 16.septembril 2021. a rahuldada IuteCredit Finance S.á r.l. taotluse ja noteerida tema kuni 500 000 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot (IuteCredit Finance tagatud eelisvõlakiri, ISIN kood: XS2378483494) Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et:

  • pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakkumise õnnestumise korral on pakutavad võlakirjad emiteeritud ning kantud investorite väärtpaberikontodele;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Loetletud tingimuste täitmisel on IuteCredit Finance S.á r.l võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks 07. oktoober 2021. a. või sellele lähedane järgnev kuupäev.