IuteCrediti 2021. aasta 9 kuu majandustulemused

Tallinn, Eesti, 16. november 2021. IuteCredit Europe avaldas täna 2021. aasta 9 kuu majandustulemused.

“IuteCreditina kasvasime ning investeerisime tulevikupanga tehnoloogiatesse ja laienemisse, samal ajal teenisime korralikult tulu. Paigutasime kolmanda kvartali jooksul olulise osa oma vabast rahast (2. kvartali lõpus oli raha hulk bilansis 15 miljonit eurot) tootlikku laenuportfelli. Samal ajal suurenesid meie omakapitali puhvrid, mis kaitsevad võlakirjaomanikke eraklientidele antud laenudega kaasnevate riskide eest. 30. septembri 2021 seisuga oli IuteCreditil ligi 150 000 hästi toimivat eraklienti, kes täitsid regulaarselt oma tagasimaksegraafikut. Nendelt klientidelt, kelle laenuleping on üles öeldud (läbi kukkunud kliendid), saab IuteCredit esimese 180 päeva jooksul pärast lepingu ülesütlemist rahas tagasi keskmiselt 40% põhisummast. Lisame selle, et investorid näitasid meie vastu üles suurt usaldust. Algselt kavandatud 50 miljoni euro suurune võlakirjaemissioon märgiti 35 miljoni euro võrra üle, samas kui võlakirja intressimäära vähendati 11%-ni. Äritegevuse positiivne rahavoog, klientide kasvav nõudlus ja kapitaliturgude pakkumine annavad meile põhjust rahul olla.”

Saavutatud tulude ja bilansistruktuuri põhjal oleme kindlad, et suudame kasvatada Iute grupi kogu 2021. aasta konsolideeritud müügitulu 60 miljoni euroni (esialgne plaan oli üle 55 miljoni euro) ning puhaskasum ületab 6 miljoni eurot,” ütles IuteCrediti grupi juht Tarmo Sild.

Auditeerimata 2021. aasta 9 kuu majandustulemused on leitavad siit: iutecredit.com/reports/.

Investorkõne:
IuteCrediti juht Tarmo Sild, finantsjuht Kristel Kurvits ja kommertsjuht Allar Niinepuu kommenteerivad eesti keeles auditeerimata tulemusi 18. novembril kl 13.00 veebiseminari teel.

Palun registreerige veebiseminarile siin: IuteCredit Europe – Investorkõne 9M 2021 (eesti keeles)

Majandustulemuste esitlus on leitav ettevõtte veebilehel enne investorkõnet.