IuteCrediti 2022. aasta 9 kuu auditeerimata tulemused

Fintechi valem: kapital + tehnoloogia + andmed + inimeste osavus = kasum

GRUPI STRATEEGILISED MÄRKED

 • Kliendiarv kasvas 47,2% 1,0 miljonini (31.12.2021: 687 tuhat).
 • Grupi konsolideeritud bilanss kasvas 92,4% 320,9 miljoni euroni ja omakapital enam kui kahekordistus 59,2 miljoni euroni.
 • Üheksa kuu kogutulu kasvas 48,1% 64,6 miljoni euroni (9 kuud 2021: 43,6 miljonit eurot).
 • Grupi konsolideeritud EBITDA enam kui kahekordistus 36,5 miljoni euroni (9 kuud 2021: 16,5 miljonit eurot).
 • Grupi konsolideeritud netokasum enam kui neljakordistus 17,9 miljoni euroga (9 kuud 2021: 4,4 miljonit eurot).
 • Edasiminek Moldova Energbanki juhtimises. Iute Moldova CEO kinnitati panga juhatuse liikmeks. Oskusteabe ja tehnoloogiasiire on algamas.
 • Laienemine Bosnia ja Hertsegoviinas peatatud ja tegevuskulusid vähendatud, kuna digitaalseid teenuseid ei ole praegu võimalik piisavalt skaleerida hiljutiste regulatiivsete nõuete tõttu.
 • Üha rohkem kliente kasutab MyIute äppi, mis kasvatab tulusid makse- ja e-äri teenustest – äpi on alla laadinud 391 tuhat klienti (31. detsember 2021: 181 tuhat klienti)
 • Jätkuvad investeeringud uude IT-platvormi kliendikogemuse, integreeritud laenude ja makseteenuste juhtimiseks. On alanud järkjärguline kindlustusvahenduse pakkumine.

IUTE TEGEVUSE ÜLEVAADE (ILMA PANGA OMANDAMISE MÕJUTA)

 • Laenude väljamaksed 160,0 miljoni euroga eelmise aasta tasemel (9 kuud 2021: 162,1 miljonit eurot), eelkõige mõjutas seda laenuandmise piiramine seoses krediidi kulukuse ülemmäära muutmisega Moldovas ja Albaanias.
 • Sõlmitud laenulepingute arv kasvas eelmise aastaga võrreldes 19,9% 259 055 lepinguni (9 kuud 2021: 216 046 lepingut).
 • Bilanss kasvas 19,6% 199,4 miljoni euroni (31.12.2021: 166,8 miljonit eurot).
 • Brutolaenuportfell kasvas 28,9% 155,2 miljoni euroni (31.12.2021: 120,4 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 31,5% 139,4 miljoni euroni (31.12.2021: 106,0 miljonit eurot).
 • Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) paranes oluliselt tasemeni 90,5% (9 kuud 2021: 86,7%).
 • Netolaenuportfell kasvas 31,2% 138,3 miljoni euroni (31.12.2021: 105,4 miljonit eurot).
 • 67 kaardivaba sularahaautomaati töös (31.12.2021: 30 sularahaautomaati).

IUTE FINANTSNÄITAJAD (ILMA PANGA OMANDAMISE MÕJUTA)

 • Intressi- ja teenustasutulud kasvasid 25,9% 44,2 miljoni euroni (9 kuud 2021: 35,1 miljonit eurot), kasvu mõjutas laenuportfelli kasv.
 • Puhas intressi- ja teenustasutulu kasvas 22,4% 30,9 miljoni euroni (9 kuud 2021: 25,3 miljonit eurot) tänu tootlike varade tõhusamale jaotamisele.
 • Kogutulu kasvas 21,3% 52,9 miljoni euroni (9 kuud 2021: 43,6 miljonit eurot).
 • Energbanki tulude suurem mõju alates 2023. aasta I kvartalist, et tagasi teenida üle 20 miljoni euro suurune investeering panga omandamisse.
 • Kulude-tulude suhe 43,8% (9 kuud 2021: 38,0%) peamiselt Energbanki omandamise, äritegevuse kasvu ja tulevaste tuluvoogude kogumisega seotud kulude tõttu.
 • Korrigeeritud kulude ja tulude suhe 40,7%, peamine mõju Kosovo vahekohtuga seotud ühekordsetest kuludest, omandatud ettevõtete ja tehnoloogiate integratsioonikuludest.
 • EBITDA (korrigeeritud valuutakursi kasumi, ümberhindluse ja ühekordsete mõjudega, eelkõige Energbanki tulu ja Kosovo vahekohtu kuludega) kasvas 16,5% 18,4 miljoni euroni (9 kuud 2021: 15,8 miljonit eurot).
 • Puhaskasum (kohandatud eelkõige Energbanki tulude ja Kosovo vahekohtu kuludega) 5,6 miljonit eurot (9 kuud 2021: 4,4 miljonit eurot).
 • Puhaskasumi marginaali mõjutas negatiivselt Energbanki omandamine – ilma kontrollita panga juhtimise üle on tegemist mittetootliku varaga vrd. olukorraga, kus panka investeeritud raha oleks paigutatud otse Iute laenuportfelli.
 • Tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mis ületab eurovõlakirjade kohustusi.

Tallinn, Eesti, 21. november 2022.
IuteCredit Europe avaldas täna 2022. aasta 9 kuu majandustulemused.

Juhatuse kommentaarid: “Iute grupp jätkab tööd selle nimel, et teenindada üha rohkem kliente kasumlikult. Soovime pakkuda erakordset kogemust digitaalsete laenu- ja makselahendustega ning inimliku suhtlusega digiajastul. Inimlikku suhtlust pakuvad meie kliendinõustajad. Grupi konsolideeritud bilanss kasvas ainuüksi III kvartalis 22 miljoni euro (7%) võrra 321 miljoni euroni. 2022. aasta septembri lõpuks ületas lepingut nõuetekohaselt täitvate laenuklientide arv 173 000 ja makseteenuseid kasutavate klientide arv 83 000 piiri. 2022. aasta üheksa kuu jooksul maksid kliendid meile konsolideeritult laenu- ja makseteenuste eest üle 64 miljoni euro. Meie äri on enam kui piisavalt kasumlik. Kasumliku kasvu saavutasime mõlema, praegu veel omavahel mitte integreeritud äriga: IuteCrediti ja Energbankiga.

Peale panga ja Iute integratsiooni on meie väljakutseks andmed. Oleme kogunud 34 terabaiti andmeid 1 miljonilt kliendilt, mida me veel täielikult oma äris ära ei kasuta. Me ei väljasta veel iga laenu hetkeliselt ning enamik meie klientide makseid töödeldakse aeglastes pangasüsteemides. Samal ajal kasvab nõudlus kiiremate ja mugavamate finantsteenuste järele ning inimesed on valmis nende teenuste eest maksma. Meie fookus on seejuures erakordse kogemuse loomisel olemasolevas regulatiivses raamistikus ja olemasolevas pangandussüsteemis. Me ei pea vajalikuks krüptovaluuta või plokiahela tehnoloogiate kasutuselevõttu, sellega seotud riskide ega kulude kandmist. Rahvuslik valuuta ning tuvastatud kontolt tuvastatud kontole digitaalses arveraamatus kannete tegemine kõlbavad küll. Enamiku inimeste jaoks on piisav lahendus, kui anda kerge tõuge digitaalsete teenuste kasutamiseks ja digitaalallkirjastamiseks nutitelefonis, rakendada tugevat andmetöötlust ja analüüsi, ehitada vajalik Iute sisene kontosüsteem ning see integreerida väliste asutustega ning samuti Iute ökosüsteemi kuuluvad sularahaautomaadid. MyIute äppi on alates selle lanseerimisest lühikese aja jooksul kokku alla laaditud üle 390 000 korra, sest sellega pakutavad teenused ja mugavus on juba täna klientide valik.

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks pühendati suurem osa grupi peakontori jõupingutustest kolmandas kvartalis uue IT-süsteemi New Core juurutamisele IuteCredit Albaanias ja Energbanki operatiivjuhtimise ülevõtmisele, mis vajas eraldi regulatiivset heakskiitu. Albaanias juurutati pärast aruandeperioodi lõppu edukalt uus IT-süsteem ning Energbank sai uue juhatuse, mille pani täies mahus kokku Iute grupp. Nii on grupp sillutanud teed järgmistele strateegilistele verstapostidele Moldovas. IuteCredit Moldovas võetakse juba kasutusele New Core, millele järgneb 2023. aasta jooksul kliendikesksete, digitaliseeritud teenuste funktsioonide kasutuselevõtt ka Energbankis.

Käivitatud strateegilised algatused annavad meile konkurentsieeliseid ja parandavad oluliselt tegevuskulude ja tulude suhet, mis praegu on veidi üle 40%. Meie eesmärk on olla tublisti alla 40%, et hoida omakapitali tootlust pikas perspektiivis üle 20%. Lisaks oleme jätkuvalt pühendunud sellele, et CPI oleks üle 90 ja IuteCrediti tagatiseta laenuportfelli keskmine tootlus 2023. aasta vältel 49%.

Arvestades eesseisvaid tururiske, peame tagatiseta tarbimislaenuportfelli sihttootlust mõistlikuks. Praegu kannab IuteCrediti ärisuund kogu tehnoloogiasse investeerimise ja ärivõimekuse parandamise kulu. Energbanki täieliku integreerimisega pärast operatiivjuhtimise ülevõtmist saab kogu grupp kasu digitaalsest platvormist, millel on lai valik teenuseid, täielikult digitaliseeritud laenu- ja maksevood ning integratsioon kaupmeeste ja edasimüüjatega. Panga integratsioon võimaldab meil luua täiendavaid väärtusahelaid, rahastada Moldova laenuportfelli soodsamalt kohalike hoiuste abil ning maandada osaliselt valuutakursiriski, mis on praegu seotud eurodes nomineeritud võlakirjadega ja MDL-is nomineeritud laenuportfelliga.

Käivad ettevalmistused grupi 50 miljoni euro väärtuses emiteeritud eurovõlakirjade refinantseerimiseks enne 2023. aasta maid. Hoolimata kapitaliturgude ebasoodsatest tingimustest, on meie eesmärk 50 miljonit edukalt refinantseerida kolmel lihtsal põhjusel. Esiteks on raha olemas ja alles. Nõudlus atraktiivsete investeerimisvõimaluste järele on endiselt suur. Kõrge inflatsiooni ja ainult tõusvate intressimäärade ajal ei võimalda raha otsas istumine investoritel raha teenida, küsimus on investorite valikutes. Olen veendunud, et Iute võlakirjaga pakume investoritele atraktiivset valikut. Teiseks, meie teenime rahaga uut raha. Meie tooted on hoolikalt põimitud klientide igapäevastesse rahavoogudesse. Nii ei survesta meie laenude tagasimaksed klientide sissetulekuid ülemäära isegi inflatsiooni ja kõrgemate energiakulude tingimustes. Kolmandaks, ka Iute grupil on praeguses keskkonnas valikuvabadusi. Näiteks kõikide Iute Frankfurdis noteeritud võlakirjade kupongi 1 protsendipunkt maksab meile praegu 1,25 miljonit eurot aastas, samas kui tagatiseta tarbimislaenude äri aastakasum (jätame arvestamata pangaga seotud kasumi ning makseteenustega seotus kasumi) on umbes 6 miljonit eurot. Sellest lähtuvalt on olemas võlakirjade intressimäära piirmäär, mille ületamisel on mõttekam lunastada võlakirju ja vähendada sellega kontserni bilanssi 50 miljoni mittetootliku euro võrra.

Vaadates meie tegevusriike, siis märgin, et grupi juhtkonna arvates ei ole Bosnias ja Hertsegoviinas digitaliseeritud teenuste skaleeritavus praeguseid regulatiivseid nõudeid arvestades piisavalt rakendatav. Sellest tulenevalt ei ole meie kasvupüüdlused riigi üldist riskitaset arvestades piisavalt tasutud. Peatame tegevuse laiendamise Bosnias ja Hertsegoviinas ning vähendame riske ja tegevuskulusid, kuni tingimused taas paranevad või leiame seal mõne muu elujõulise lahenduse.

Üleüldises vaates ootame meie turgudel keeruliste tingimuste püsimist ka järgmise kuue kuu jooksul. Kuigi praegune klientide tagasimaksete distsipliin on endiselt kõrge, mõjutavad klientide laenunõudlust ka inflatsiooni kasv, majapidamiste energiakulude suurenemine ja Euroopa majanduse nõrgenemine. Teiste sõnadega, kasv endises tempos järgmiste kvartalite jooksul tõenäoliselt ei jätku.

Käesoleva aruande kuupäeva seisuga eeldame, et ületame kontserni 2022. aasta eesmärgi ning konsolideeritud tuludeks kujuneb üle 75 miljonit euro ja puhaskasumiks üle 16 miljoni euro.”

Tarmo Sild
Iute Grupi juht

Auditeerimata raport on leitav kodulehel iutecredit.com/reports/.


Investorkõne
:

Auditeerimata tulemusi kommenteerivad veebiülekande vahendusel IuteCrediti juht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits. Investorkõne toimub inglise keeles.

Investorkõnel osalemiseks palume registreeruda aegsasti aadressil: IuteCrediti investorkõne 9 kuud 2022.

Tulemuste esitlus on leitav ettevõtte veebilehel enne investorkõnet.