Masin ja inimene ei välista üksteist: teed miljoni kliendini rajatakse käsikäes

“Masin ja inimene ei välista üksteist. Võiks mõelda, et tehnoloogiaettevõttes teeb masin töö ära: kõik käib nuppude kaudu ja inimest ei olegi vaja. On küll,” avaldab oma seisukoha Eesti finantstehnoloogia ettevõtte IuteCredit juht ja kaasasutaja Tarmo Sild.

“Meil ei ole ainult tehnoloogia, on ka inimesed. Anname järelmakse koos oma töötajatega ja arendame tehnoloogiat siinsamas Tallinnas. Kasutame ühes pilvelõhkujas kahte korrusetäit inimesi, kes kõik arendavad või juhivad Tallinnast midagi,” ütleb kiiresti areneva fintech ettevõtte juht.

Lisaks Tallinna peakontorile on IuteCreditil oma kontorivõrk Balkani riikides ja Moldovas ning kõnekeskus. Kokku kuulub tiimi 450 inimest kuues riigis, kellest ligikaudu kaks kolmandikku suhtleb vahetult klientidega ja kolmandik loob uut tehnoloogiat ning protsesse või juhib neid.

Miks peaks aga tehnoloogiaettevõttes tööl olema rohkem kliendihaldureid kui tarkvaraarendajaid?

Inimlik suhtlus on äri alustala

“Tahame anda oma kliendile valiku, kas suhelda nuppudega, teha seda näost näkku või telefonitsi. Alati peab jääma võimalus suhelda näost näkku, see on esimene eeltingimus, et olla inimlik. Alati, kui meie klient tahab meiega rääkida, saab ta seda teha omas keeles ja vahetult,” ütleb Sild, nimetades inimlikku suhtlust IuteCrediti äri üheks alustalaks.

Selle huvides töötabki enam kui 200 000 laenukliendiga ettevõttes klientidega vahetult üle 300 inimese, aga ainsaks võimaluseks kogu peamiselt Balkanil asuva kliendibaasiga toime tulla nimetab Sild tehnoloogia kasutamist.

Miks kõik need inimesed IuteCreditis töötavad? “Ma arvan, et meil kõigil on eesmärk ehitada kaasaegne äge pank. Kui te küsite, mis on äge, siis äge on kõik vahetu, kiire, ilma pabetdokumentideta toimiv. Raha liikumine peaks olema sama vahetu kui inimkõne, seejuures pole oluline, kas tegemist on laenu või maksega ühest rahakotist teise,” arutles Sild.

Maailmapilt avaraks ja bilanssi miljard eurot

Oluliseks põhiväärtuseks ettevõtte arendamisel peab Sild töötajate silmaringi avardamist.

“Meie töötajatele on IuteCredit mitte ainult rahvusvaheline karjäärivõimalus, vaid avardame ka inimeste maailmapilti. Kui meile tullakse tööle mõnest teisest ettevõttest – räägin siinkohal Balkani riikidest, siis tavaliselt on esimeseks ootuseks uudishimu. Kuulda ja näha on, et oleme teistsugused. Kuidas päriselt on, seda saab teada ainult meil töötades,” räägib Sild.

Selle all peab ta silmas viisi, kuidas ettevõttes on tegevused mõõdetud, antakse vahetut tagasisidet inimese jooksva soorituse kohta ja pakutakse palka, mis sõltub samuti jooksvast sooritusest.

“Esimene vastus, miks IuteCreditis on hea töötada, on raha, aga raha ei ole peamine. Me maksame hästi, sest me teenime hästi. Me teenime hästi, sest meie kliendid maksavad meile hästi. Meie kliendid maksavad meile hästi, sest neile meeldivad meie teenused. Neile meeldivad meie teenused, sest meie tiim loob ja parendab neid teenuseid,” ütles Sild.

“Meil on siin põrgu, aga põrgu heas mõttes. Loome kogu aeg kaosest korda: kogu aeg midagi juhtub, mida on vaja lahendada, tekitada korrastatud protsess ja minna edasi. Aeg-ajalt me ebaõnnestume, siis on veel eriti valus, liigume kogu aeg valust kergendusse ja sealt uue valuni. Seepärast on siin väga äge!”

Silla sõnul on IuteCrediti töötajate silmaringi ja maailmapildi avardamisel üks olulisemaid ettevõtmisi üritus “Visit the World”, mille käigus viiakse iga riigi tiimist parimad – tavaliselt veerand töötajatest – huvitavasse paika, kuhu inimesed muidu ehk ei satuks. Seda tehakse selleks, et nad näeks ja kogeks midagi, mida tavaliselt ei näe. Tiim on käinud näiteks Hamburgis AirBusi tehases, korduvalt BMW erinevates tehastes, Mercedese tehastes ja Amazoni ladudes vaatamas, kuidas käib kaasaegne protsessi juhtimine, automatiseerimine ja logistika.

“Me oleme paljudes erinevates kohtades käinud vaatamas sissepoole, kuidas asju tehakse. See on meile endile Eestis huvitav ja kindlasti ka Balkani kaastöötajatele silmiavav kogemus,” leidis Sild.

Kahe aastaga miljoni kliendini

Tulevikus on 13-aastase ajalooga IuteCreditil karjäärivõimalustest ja enesearengust huvitatud inimestele palju silmanurka sära toovat pakkuda. Sild nimelt usub, et järgmise kahe aasta jooksul võiks ettevõte jõuda miljoni kliendini ja miljardi eurose bilansini. Selleks vaja aga tervet hulka asju.

“Peame kindlasti lisama enda tegevusele veel ühe riigi, kas asutama või omandama vähemalt ühe panga, laiendama kõiki teenuseid, mida pakume inimestele mobiiltelefonis üle nutitelefoni ekraani, pakkuma investeerimisvõimalusi. Peame õpetama ka oma inimesi jääma inimlikuks: see on samuti raske, kui tehnoloogia tungib järjest peale,” toob ta välja põhilised eesmärgid.