Tegevjuhi pöördumine

Tarmo Sild
Iute Groupi tegevjuht

Tänu oma klientidele ja meeskonnale Balkanil ja Eestis oli Iute Grupil järjekordne edukas kvartal. Arvestades arenguid ja trende kapitaliturgudel, rahapoliitikas ning üldist makromajanduslikku ja geopoliitilist olukorda, võib juhtkond olla saavutatud tulemustega väga rahul. Tulemuse edukust ei mõjuta aga ainult väliskeskkond. Kasumliku kasvuga jätkamiseks peame otsuste tegemisel arvestama mitmete teguritega. Olles silmitsi suurte väljakutsetega, otsustasime aasta alguses keskenduda kvantiteedi asemel kvaliteedile: vähem on rohkem ja parem.

Ühest küljest vähenes uute aktiivsete klientide absoluutarv, kellega hoiame aktiivseid ja kasumlikke ärisuhteid. Ajalooliselt on laenukohustusi täitvate klientide arv (PCP) alati kasvanud, kuid mitte sel aastal, mil PCP kahanes 11 tuhande inimese võrra ehk 3,7%. Lisaks on halvenenud klientide tagasimaksekäitumine. Klientide maksekäitumise indeks CPI30 langes 90,5 protsendilt 87,3 protsendile. See tähendab, et igast tagasimakstavast miljonist eurost maksti õigeaegselt või maksimaalselt 30-päevase viivitusega tagasi 873 tuhat eurot, aasta tagasi aga 905 tuhat eurot. Kokkuvõtlikult: üheksakuulise perioodi lõpuks on meil vähem kliente, kes suudavad laenu tagasi maksta veelgi kehvemini. Lisaks kahanes kolmandas kvartalis veidi ka laenutaotluste arv, 2% võrra. Oluline on aga see, et karmistasime laenu heakskiitmise kriteeriume. Selle tulemusel langes kolmandas kvartalis laenutaotluste heakskiitmise määr umbes 60 protsendini, võrreldes varasema 66 protsendiga. Lõppkokkuvõttes võimendas sooritavate klientide arvu vähenemist koos hilinenud tagasimaksete suurenemisega veidi väiksem laenunõudlus ja oluliselt madalam laenutaotluste heakskiitmise määr.

Positiivne on see, et plaanipäraselt kasvas toimiv laenuportfell ja müügitulu – tänu vähematele, kuid parematele klientidele. Strateegiliselt oli õige otsus võtta iga nõuetekohaselt laenulepingut täitva kliendi kohta suuremaid riskipositsioone, kuna müügitulu kasvas jätkuvalt. Väiksema hulga, kuid kvaliteetsemate klientide vajaduste mõistmine nõuab veelgi paremat andmeanalüütikat, suuremat pingutust ja investeeringuid. Seega on suurim väljakutse kvaliteedi parandamine. Kuigi oleme kasumlikud, ei ole me veel saavutanud oma täit potentsiaali, et vähendada kulude ja tulude suhet alla 40 protsendi. See muutub üha olulisemaks, arvestades kasvavat kapitalikulu ja üldist kõrgemat riski tarbimise finantseerimise äris. Sama oluline on ka klientide maksekäitumise indeks (CPI), mida tarbijakrediidi puhul peame optimaalseks tasemel 90. Osa riskide vähendamise strateegiast on ka grupi suurem kaasatus seadusandlikesse protsessidesse. See tähendab, et Iute Group ei pea enam ainult kohanema pidevalt muutuvate nõuetega. Eri riikide regulaatorid küsivad meilt üha sagedamini hinnanguid teemadel nagu väikelaenud, rahanduse digitaliseerimine, vastutustundlik laenamine ja nõuetele vastavus. Iute makseteenuste arendus ja Energbanki muutmine seavad kasumlikkuse seisukohast täiendava surve grupi vastavus- ja riskiprotseduuridele.

Püsime oma aastaeesmärkide täitmise kursil. Prognoositav varade maht on juba ületatud ja kontserni käive ületab 100 miljoni euro piiri. Mõningase pettumusena võib grupi puhaskasum jääda alla 12 miljoni euro eesmärgi. Selle tingib Makedoonias ettevõtete tulumaksuseaduse järsk muutmine ja ühekordse nn solidaarsusmaksu kehtestamine, mis tähendab Iute jaoks 1,3 miljoni euro suurust erakorralist maksukoormust.