Hea ostukohaga IuteCrediti võlakirjad: miks kahe suurpanga kliendid neid osta ei saa?

Kui segased ajad on aktsiainvestoritele kõvasti valu teinud, läheb võlakirjade omanikel paremini. See on ilmselt ka põhjus, miks Balti börsil on võlakirjadega kauplemine hoogne ning Eesti finantstehnoloogiaettevõtte IuteCrediti võlakirjadega kauplemise käive on kohati ületanud enamuse aktsiate päevakäibest.

Samas ei võimaldanud kaks Eestis tegutsevat suurpanka IuteCrediti võlakirju märkida möödunud aasta sügisel toimunud emissiooni käigus ega võimalda võlakirju osta praegu järelturult, kus need on hetkel isegi 1-2 eurot soodsamalt saada kui aasta aega tagasi. Samas pole investoritel selliseid piiranguid LHV Pangas. Miks?

Segadusttekitav määrus

IuteCredit Europe õigus- ja vastavuskontrolli osakonna juhataja Kadi Raudsepa sõnul konsulteeris Iute eelmisel aastal pakkumise ettevalmistamise ajal erinevate turuosalistega ning -nõustajatega, et olla kindel, et Balti jaeinvestorid saavad võimaluse võlakirju oma kodupangas märkida. “Saime selge indikatsiooni, et krediidiasutuste hea tava kohaselt teevad kõik kontohaldurid (pangad) peale börsilt pakkumise tingimustest teavituse saamist oma süsteemides võimalikuks märkimisest osa võtmise kõigile Balti jaeinvestoritele,” rääkis Raudsepp. “Paraku juhtus nii, et vahetult enne märkimisperioodi algust klassifitseerisid Swedbank ja SEB Pank IuteCrediti võlakirja “keeruliseks instrumendiks” ning märkimist jaeklientidele ei võimaldatud.”

Küll aga ei olnud võlakiri “keeruline” näiteks LHV Panga jaoks, mis lasi oma klientidel otse internetipangast IuteCrediti võlakirju märkida. Swedbanki ja SEB hinnangul tulnuks aga IuteCreditil jaeklientidele märkimise ja kauplemise võimaldamiseks esitada nn pakettinvesteerimistoodete põhiteabedokument, mida võlakirjaemitent selle vajaduse puudumise tõttu ei olnud ette valmistanud.

“IuteCredit on seisukohal, et tegemist on tavaliste äriühingu võlakirjadega, mis sobivad jaeklientidele,” põhjendas Raudsepp. IuteCredit tugineb oma seisukohas muuhulgas ka Saksamaa finantsjärelevalve (BaFin) 2019. aasta juhistele, millega on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Raudsepp lisas, et nad mõistavad, et Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus ettevõtete võlakirjade käsitlemise osas on turuosalistele endiselt segadusttekitav.

“Seetõttu püüdsime omalt poolt teha kõik mis võimalik, et märkimist mitte võimaldanud krediidiasutustele vajalikke selgitusi jagada ning aidata neid IuteCrediti võlakirja individuaalsete omaduste kaalumisel, hindamaks, kas võlakirja tuleb ikka käsitleda “keerulise instrumendina” või mitte. Kahjuks meie selgitustest ei piisanud ja suurele osale jaeinvestoritest jäi seetõttu suurepärasele investeerimisvõimalusele ligipääs oma panga vahendusel kättesaamatuks,” tõdes Raudsepp.

Siiski rõõmustab ta, et õnneks sai IuteCredit mõlema panga klientidele pakkuda võlakirjade märkimise võimalust iute.ee veebikeskkonna kaudu. Samas ei läinud ka neil klientidel kõik tõrgeteta, sest lisaks Iute veebikeskkonnas võlakirjade märkimisele, tuli need peale märkimisperioodi lõppu siiski ka oma kodupangas asuvale väärtpaberikontole saada. See eeldas väärtpaberitehinguid läbi kodupanga, mille korraldusi tuli näiteks Swedbanki klienditel vastavalt muutuvatele nõuetele korduvalt ringi teha.

Lõpptulemusena said ka Swedbanki ja SEB klientidest investorid küll võlakirjad oma väärtpaberikontole, kuid börsilt juurde osta enam ei saa.

Tehnoloogilised ja juriidilised ettekäänded

SEB kogumis- ja investeerimistoodete juht Andres Soosaare sõnul ei võimaldanud nad võlakirjade märkimist põhjusel, et SEB ei ole pakkunud ka IuteCrediti varasemate võlakirjade märkimise võimalust. “Nägime, et mitme erineva tehnoloogilise ja korraldusliku põhjuse tõttu ei oleks me saanud oma kliente soovitud tasemel teenindada,” kommenteeris SEB esindaja. Ta lisas, et kuivõrd SEB-le ei kohaldunud nende võlakirjade pakkumise kohustust, siis loobusid nad IuteCredit võlakirjade 2021/26 otse märkimise võimaldamisest ja pole seda võimaldanud ka nende eelmiste võlakirjade puhul.

Selle peale märkis Raudsepp, et Iute eelmisi võlakirju (2019/23) jaeklientidele ei pakutudki ning noteeriti üksnes Frankfurdi börsil, mistõttu ei olnud siinsetel pankadel ka selles mingit osalust.

“Swedbanki hinnangul on IuteCrediti võlakirjad keerulise struktuuriga (redemption at make-whole) ning kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIP) regulatsiooni kohaselt tuleb enne selliste võlakirjade märkimisvõimaluse loomist edastada jaeklientidele vastava ettevõtte põhiteabedokumente (KID),” kommenteeris omapoolset põhjust Swedbank LC&I vanemmaakler Temis Kaas.

Kaas lisas, et Swedbankil vastavaid dokumente IuteCrediti kohta ei ole, seega ei saanud nende panga kaudu ka võlakirjade märkimises osaleda. “Sama olukord kehtib ka järelturul kauplemise kohta, kliendid ostutehinguid meie kaudu teha ei saa, küll aga on võimalus oma IuteCrediti võlakirjad meie kaudu maha müüa,” täpsustas Kaas.

Swedpanki kommunikatsiooni valdkonnajuht Martin Kõrv lisas, et IuteCrediti võlakirja väljastajal on õigus ennetähtaegselt võlakiri tagasi osta. “Sellisel juhul peab väljastaja lisaks maksma investorile ka hüvitist ennetähtaegse tagastamise tõttu saamata jäänud intresside eest. Kuna selle hüvitise suurust ei saa me täpselt välja arvutada, siis klassifitseerub antud võlakiri keeruliseks instrumendiks ning vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonidele peame jaekliendile pakkuma Põhiteabedokumenti,” selgitas Kõrv.

Põhiteabedokument on dokument, mis võtab standardsel vormil kokku instrumendiga seotud olulisimad tingimused, sh riskid ja kulud. “Sellele võlakirjale pole Põhiteabedokumenti koostatud,” lisas Kõrv.

Nii ongi tekkinud olukord, kus Eesti jaeinvestorite poolt pikalt oodatud võimalus Eesti finantstehnoloogiaettevõttesse investeerida on sisuliselt täitunud, kuid ainult LHV klientide vaates. Teiste pankade klientide jaoks on seesama Balti börsil noteeritud väärtpaber kvalifitseeritud “keeruliseks”, mistõttu ei saanud kliendid neid kodupankades ei märkida ega hiljem juurde osta. Samas on võlakirju praegu võimalik soetada isegi paar eurot märkimishinnast madalamalt tasemelt, mis suurendab investeeringu kogutootlust isegi üle 11% kupongimäära. IuteCrediti võlakirjaga kauplemise käibed näitavad, et investorid on sellest võimalusest aru saanud.