Investor calendar 2024

Investorkalender 2024. aastal

2024. aastal avaldab Iute Group konsolideeritud majandustulemused alljärgnevalt:

 • 21.02.2024 2023. aasta majandustulemused
 • 22.02.2024 2023. aasta tulemusi tutvustav investorkõne
 • 28.02.2024 2023. aasta auditeeritud majandustulemused
 • 08.05.2024 2024. aasta 3 kuu auditeerimata vahearuanne
 • 09.05.2024 2024. aasta 3 kuu auditeerimata vahearuannet tutvustav investorkõne
 • 24.07.2024 2024. aasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne
 • 25.07.2024 2024. aasta 6 kuu auditeerimata vahearuannet tutvustav investorkõne
 • 13.11.2024 2024. aasta 9 kuu auditeerimata vahearuanne
 • 14.11.2024 2024. aasta 9 kuu auditeerimata vahearuannet tutvustav investorkõne
 • IuteCredit Finance S.à r.l avaldab majandustulemused alljärgnevalt:
 • 30.04.2024 IuteCredit Finance S.à r.l 2023. aasta majandustulemused
 • 31.08.2024 IuteCredit Finance S.à r.l 6 kuu auditeerimata vahearuanne