Iute 2021/2026 eurovõlakirjade omanikud ülekaalukalt nõus tingimuste muutmisega

Võlakirjaomanike koosoleku otsus tagab suurema rahalise paindlikkuse kasvuks

Tallinn, Eesti, 4. august 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõte Iute Group sai 100% omanduses oleva tütarettevõtte IuteCredit Finance S.à r.l. kaudu võlakirjaomanikelt ülekaaluka nõusoleku muuta 2021/2026 eurovõlakirjade tingimusi (ISIN: XS2378483494). Eilsel võlakirjaomanike koosolekul lahendati kõik muudatusettepanekud. Ettepanekud hõlmasid intresside kattekordaja alandamist proaktiivses vastavustestis (Ettepanek 1), lubatud võlakohustuste paindlikkuse hõlbustamist (Ettepanek 2) ja töötajate osalusprogrammide elluviimise hõlbustamist (Ettepanek 3). Tingimuste muudatus kajastab Energbanki omandamisest tulenevaid muutusi kontserni struktuuris ning Iute Groupi äritegevuse jätkuvat ja olulist kasvu ning arengut.

56% võlakirjade osalusega oli 50% kvoorumi künnis nõuetekohaselt täidetud. Osalejad hääletasid 95% häältega iga ettepaneku poolt, täites sellega ka häälteenamuse.

Tarmo Sild, Iute Groupi juht: „Täname võlakirjaomanikke usalduse eest Iute vastu. Iute kasvab ja areneb tänu ühistele jõupingutustele, milles oma suur osa on nendel inimestel, kes paigutavad Iutesse oma raha. Raha peab teenima raha. Tingimuste muudatus võimaldab meil optimeerida grupi kapitalistruktuuri mõistliku finantsvõimenduse ja omakapitali jaotamise kaudu, et jätkata paindlikumalt kasvu.”

2022/2026 eurovõlakirjade tingimused on seega ametlikult muudetud. Täielik dokumentatsioon koos hääletustulemustega on leitav aadressil: https://iute.com/investor/#bonds.

Võlakirjaomanikud, kes hääletasid muudatuste poolt, saavad muutmistasu 0,25% võlakirjade nimiväärtuses 14 päeva jooksult.

Kontserni finantsnõustaja on Aalto Capital (Saksamaa).