Iute alustab täna 50-miljoni eurose võlakirjaemissiooniga

Eesti finantstehnoloogia ettevõte Iute Group alustas võlakirjaemissiooni, mille käigus pakutakse Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa investoritele kuni 500 000 võlakirja intressimääraga 11% aastas. Võlakirja nimiväärtus on 100 eurot, võlakirja lõplik hind selgub pakkumise lõpus ning jääb vahemikku 96,5% kuni 99,5% nimiväärtusest.
Balkanimaades pangandus- makse- ja järelmaksuteenuseid ja kindlustusvahendust pakkuva Iute Groupi juhi Tarmo Silla sõnul on Iute võlakirjad jaeinvestoritele võimalus saada kokku lepitud sissetulekut kasvavalt ettevõttelt. “Eelmine aasta oli meil ajaloo parim aasta nii bilansi, kliendiarvu, tulude kui puhaskasumi mõttes, kolmekordistasime puhaskasumi. Meie eesmärk on jõuda kolme aasta jooksul miljoni aktiivse kliendini ning saavutada 2026. aasta lõpuks bilansimaht 1 miljard eurot,” rääkis Sild ettevõtte kasvuplaanidest.
Silla sõnul tagab võlakirjadesse investeerimine kindla rahavoo. “Iute teeb intressimakseid kaks korda aastas. Võlakirjad on võrreldes aktatsiatega ettearvatavam viis oma säästud kasvama panna. Investoril on õigustatud ootus, et kindlatel kuupäevadel laekub tema arvele kindel summa.”
2021. aastal toimunud Iute Groupi avalikul võlakirjapakkumisel märgiti 50-miljoni euro suurune emissioon rohkem kui 35 miljoni euro võrra üle ja mahtu suurendati 25 miljoni euro võrra. Võlakirjaemissioonist saadud tuludega finantseeritakse 2019/2023 eurovõlakirjad ja ühtlasi suurendatakse 2021/2026 eurovõlakirjade mahtu kuni 50 miljoni euro võrra.
Iute pakub avalikult kuni 500 000 tagatud eelisvõlakirja nimiväärtusega 100 eurot, lunastamistähtajaga 6. oktoober 2026 ja intressimääraga 11% aastas. Intresse tasutakse iga poole aasta tagant. Kõrgeim võimalik pakkumishind on 99.50 EUR (99.50% nimiväärtusest), lõplik hind selgub oksjoni lõpus ja see jääb vahemikku 96,5% kuni 99,5%. Tagatud eelisvõlakirjad on registreeritud Clearstream Banking S.A. CSD-s, Luksemburgis ISIN-koodiga XS2378483494.
Võlakirjade märkimisperiood algab 6. märtsil 2023 kell 10.00 EET ja lõpeb 31. märtsil 2023 kell 14.00. Pakkumine on suunatud kutselistele investoritele ja jaeinvestoritele Eestis, Lätis, Leedus ning Saksamaal. Eestis saavad jaeinvestorid esitada märkimiskorraldusi LHV pangas ja Swedpangas. Võlakirjad kujutavad endast Iute Groupi otseseid, üldisi, tingimusteta, allutamata ja tagatud kohustusi ning on igal ajal nõudeõiguse osas samaväärsed (pari passu) kõigi teiste Iute Groupi praeguste ja tulevaste tagatud kohustustega ning kõrgemal kõigist olemasolevatest ja tulevastest allutatud võlgadest.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 6. aprillil 2023. Emitent esitab pakkumisega samaaegselt taotluse uued võlakirjad noteerida ja kauplemisele võtta Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas ning Frankfurdi börsi reguleeritud turul (General Standard). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 6. aprill 2023.