Iute alustab vahetuspakkumist 2019/2023 eurovõlakirjadele

  • Vahetuspakkumise periood 2019/2023 eurovõlakirjade omanikele 1. märtsist 29. märtsini 2023 kell 13:00 CET.
  • Vahetuspakkumisega seotud uusi 2021/2026 eurovõlakirju pakutakse vahetushinnaga 96,5% intressimääraga 11,0% aastas, mida makstakse poolaastas, vahe iga uue võlakirja vahetushinnast ja selle nimiväärtusest (35 eurot iga vahetatud võlakirja kohta) ja kogunenud intressi perioodi 7. veebruarist kuni 6. aprillini 2023 eest tasutakse rahas.
  • Täiendav tasu investorile, kes valib võlakirjavahetuse, mis koosneb vahetustasust 1,0% (10,00 eurot vahetatud võlakirja kohta).
  • Vahetuspakkumisega seotud võlakirjade tootlus tähtajani 12,6%.
  • Vahetussuhe 1:10, võlakirjade eri nimiväärtuste tulemusena, s.o 2019/2023 eurovõlakiri 1000,00 EUR, 2021/2026 eurovõlakiri 100,00 EUR.

Tallinn, Eesti, 1. märts 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõte IuteCredit Europe (“ICE”) avaldas täna oma 100% omanduses oleva tütarettevõtte IuteCredit Finance S.á r.l kaudu pakkumise vahetada 2019/2023 eurovõlakirjad 2021/2026 eurovõlakirjade vastu. Eesmärk on refinantseerida 2019/2023 eurovõlakirjad ja suurendada 2021/2026 eurovõlakirjade mahtu kuni 50 miljoni euro võrra.

2019/2023 eurovõlakirjade omanikele pakutakse 2021/2026 eurovõlakirju, mille intressimäär on 11,0% aastas, mida makstakse kord poole aasta tagant ja mille vahetuspakkumise väljalaskehind on 96,5%. Iga uue võlakirja vahetushinna vahe ja selle nimiväärtus (35 eurot vahetatud võlakirja kohta) ning perioodil 7. veebruar kuni 6. aprill 2023 kogunenud intressid tasutakse rahas. Vahetuspakkumise valinud investorid saavad täiendava tasu, mis koosneb vahetustasust 1,0% (10,00 eurot vahetatud võlakirja kohta). Vahetuspakkumisega seotud võlakirjade tootlus lunastustähtajani on 12,6%. Võlakirjad, mida ei vahetata, lunastatakse lunastustähtajal. Varasem tagasimaksmine ei ole ette nähtud.

Võlakirjade erinevate nimiväärtuste tulemusena on vahetussuhe 1:10, st üks 2019/2023 eurovõlakiri annab omanikule õiguse märkida kümme uut 2021/2026 eurovõlakirja. 2019/2023 võlakirja nimiväärtus on 1000,00 eurot ja 2021/2026 eurovõlakirja nimiväärtus on 100,00 eurot. Pärast seda, kui investor on andnud depoopangale korralduse vahetuse tegemiseks, on nende 2019/2023 eurovõlakirjadega kauplemine piiratud. Jätkuvalt on võimalik kaubelda  võlakirjadega, mille kohta ei ole korraldust tehtud või mida ei kavatseta vahetada. Vahetuspakkumine algas täna, 1. märtsil ja lõpeb 29. märtsil 2023 kell 13:00 CET.

Kõik võlakirjaomanikud saavad vahetuspakkumise kohta teavet oma depoopangast. Vahetuspakkumisega seotud küsimuste korral võivad investorid Manfred Steinbeisseriga otse ühendust võtta aadressil: manfred.steinbeisser@aaltocapital.de.

Avalik pakkumine Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal algab 6. märtsil ja lõpeb 31. märtsil 2023. Investorid saavad 2021/2026 võlakirju märkida oma depoopankade kaudu. Lisaks toimub institutsionaalsetele investoritele suunatud eraemissioon.

Uute võlakirjadega kauplemine algab Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ja Nasdaq Balti börsi reguleeritud turul eeldatavalt 6. aprillil 2023. 

Luksemburgis asuva finantssektori järelevalve komisjoni (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) poolt heaks kiidetud väärtpaberiprospekt on nüüd kättesaadav ettevõtte veebilehel https://iute.com/investor/#bonds.

Tarmo Sild, grupi tegevjuht: „Võlakirjade vahetuspakkumisega pakume olemasolevatele 2019/2023 võlakirjade omanikele atraktiivset jätkuinvesteeringut ning ka võimalust uutele kutselistele ja jaeinvestoritele osaleda Iute kasvus.”

Võlakirjade pakkumist juhivad ühiselt ja piirkondlike müügiagentidena tegutsevad GOTTEX Brokers SA (Šveits), Signet Bank AS (Läti), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Saksamaa), Redgate Capital AS (Eesti) ja Adamant Capital Partners (Bulgaaria). 

Aalto Capital (Saksamaa) tegutseb ainsa ülemaailmse avaliku pakkumise ja erainvesteeringute koordinaatorina ning kontserni finantsnõustajana.

Kogu teave pakkumise protsessi kohta ja võlakirjade märkimiseks vajalikud dokumendid on kättesaadavad grupi veebilehel lingi https://iute.com/investor/#bonds all.

Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. Alates 2023. aastast on Iute Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peasponsor.

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endast teada andma ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA kodanikele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teade ei kujuta endast prospekti muudetud direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (“EMP”)).

See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “õigustatud isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tuginedasellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.