Iute Groupi 2022. aasta 12 kuu auditeerimata tulemused

Teel kasumlikuks fintech pangaks

IUTE GRUPI STRATEEGILISED VERSTAPOSTID

 • Aktiivsete klientide arv kasvas 293 tuhandeni (31.12.2021: 222 tuhat) ja aastane tulu kliendi kohta 346 EUR (2021 12 kuud: 300 EUR).
 • Klientide koguarv kasvas 14,4% 928 tuhandeni (31.12.2021: 811 tuhat).
 • Grupi konsolideeritud bilanss kasvas 93,3% 322,3 miljoni euroni ja omakapital kahekordistus 56,1 miljoni euroni 31.12.2022 seisuga.
 • Grupi konsolideeritud kogutulu kasvas 45,7% 89,2 miljoni euroni (2021 12 kuud: 61,2 miljonit eurot).
 • Grupi konsolideeritud EBITDA ligi kahekordistus 45,1 miljoni euroni (2021 12 kuud: 24,9 miljonit eurot).
 • Grupi konsolideeritud puhaskasum enam kui kolmekordistus 19,6 miljoni euroni (2021 12 kuud: 6,1 miljonit eurot).
 • Moldova Energpanga juhtkond integreeritud Iutega, Moldova Keskpanga poolne juhtimine lõpetatud.
 • MyIute äpi kasutus kasvab – 477 tuhat allalaadimist (31.12.2021: 181 tuhat).
 • IuteCrediti laenuäri viidi üle ühtsele New Core IT-platvormile.
 • Ettevalmistused Energbankis üleminekuks uutele tehnoloogiatele, organisatsioonimudelile ja äriprotsessidele.

IUTECREDITI TEGEVUSE ÜLEVAADE (ILMA PANGA OMANDAMISE MÕJUTA)

 • Laenude väljamaksed kasvasid 30,1% 218,8 miljoni euroni (2021 12 kuud: 167,0 miljonit eurot).
 • Sõlmitud laenulepingute arv kasvas eelmise aastaga võrreldes 19,9% 349 tuhandeni (2021 12 kuud: 291 tuhat).
 • Brutolaenuportfell kasvas 35,5% 163,1 miljoni euroni (31.12.2021: 120,4 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 38,3% 146,6 miljoni euroni (31.12.2021: 106,0 miljonit eurot).
 • Netolaenuportfell kasvas 38,0% 145,4 miljoni euroni (31.12.2021: 105,4 miljonit eurot).
 • Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) paranes märgatavalt 90,4% (2021 12 kuud: 86,7%). 71 kaardivaba sularahaautomaati töös (31.12.2021: 30 sularahaautomaati).

IUTECREDITI FINANTSNÄITAJAD (ILMA PANGA OMANDAMISE MÕJUTA)

 • Intressi- ja teenustasutulud kasvasid 25,1% 60,5 miljoni euroni (2021 12 kuud: 48,3 miljonit eurot), mida mõjutas laenuportfelli kasv.
 • Puhas intressi- ja teenustasutulu kasvas 24,1% 42,1 miljoni euroni (2021 12 kuud: 34,0 miljonit eurot).
 • Kogutulu kasvas 18,5% 72,5 miljoni euroni (2021 12 kuud: 61,2 miljonit eurot).
 • Kulude-tulude suhe 45,4% (2021 12 kuud: 40,3%) peamiselt Energbanki omandamisega seotud kulude ja tulevaste tuluvoogude kogumise kulude tõttu.
 • Korrigeeritud kulude ja tulude suhe 40,7%, peamine mõju Kosovo vahekohtuga seotud ühekordsetest kuludest ja integratsioonikuludest.
 • EBITDA (korrigeeritud valuutakursi kasumi, ümberhindluse ja ühekordsete mõjudega, eelkõige Energbanki tulu ja Kosovo vahekohtu kuludega) kasvas 25,1% 28,6 miljoni euroni (2021 12 kuud: 22,8 miljonit eurot).
 • Puhaskasum (kohandatud eelkõige Energbanki tulude ja Kosovo vahekohtu kuludega) 7,4 miljonit eurot (2021 12 kuud: 6,1 miljonit eurot).
 • Tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mis ületab eurovõlakirjade kohustusi.

Tallinn, Eesti, 21. veebruar 2023. IuteCredit Europe (“ICE”) teatas täna 2022. aasta 12 kuu auditeerimata tulemustest.

Juhatuse kommentaarid

2022. aasta oli Iute Groupi jaoks tõeliselt meeldejääv. Viisime edukalt lõpule mitmed eelmiste aastate üsna ettenägelikud algatused, mis aitasid toime tulla muutuvate välisteguritega:  regulatsioonid, kasvav inflatsioon ja väga valivad kliendid ja tihenev konkurents. Seetõttu jätkame oma sihipäraseid algatusi, mis peaksid kaasa aitama jätkusuutlikule kasvule järgmistel aastatel.

2022. aastal ületasime eesmärgi teenida vähemalt 75 miljonit eurot konsolideeritud tulu, kasvatades tulu kokku 89 miljoni euroni. Samuti õnnestus meil kasvatada puhaskasumit 19 miljoni euroni, eesmärk oli vähemalt 16 miljonit eurot. Konsolideeritud bilanss kasvas 2022. aasta lõpuks 322 miljoni euroni, lepingut nõuetekohaselt täitvate laenuklientide arv 178 tuhandeni ning makseteenuste ehk rahakoti-teenuste klientide arv kasvas üle 90 tuhande. Sealjuures suurendasime oma mõjujõudu neljal põhiturul – Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias.

Iute Group on välja töötanud ja kasutusele võtnud ühtse tehnoloogiaplatvormi, mida kasutame laenuteenuste pakkumiseks kõikides grupi riikides ning tulevikus siseriiklike ja piiriüleste maksete sooritamiseks. Üha rohkem kliente kasutavad täielikult digitaalset klienditeekonda MyIute rakenduses. MyIute rakendust on kokku laetud alla 477 tuhat korda. Me muudame Iute klientide igapäevase veebikasutuse ja raha liigutamise osaks, skaleeritavalt ja süstemaatiliselt.   Meie organisatsiooni, protsesside ja tehnoloogia võimaluste ära kasutamine on täies hoos.

Energbanki sujuv integreerimine Iute Groupi edeneb. Tahame kasutada ära panga kogu potentsiaali ja panustada nii grupi kasvu. 2022. aastal panustas panga äritegevus grupi puhaskasumisse ligi 5 miljonit eurot, samal ajal kujundasime ümber juhtimispõhimõtteid ja -meeskonda ning kliendi-, tehnoloogia- ja andmetöötluse valdkondi.

Iute Group investeerib jätkuvalt palju kapitali ja tööd nelja murdelisse suunda:

 1. Andmeteadus, sisuliselt andmepunktide ühendamine tasemel, kuhu üksiku inimese geniaalsus ei küüni. Sel teel loodud mudelitega soovime parandada kliendikogemust ja müüki, vähendades samal ajal riske ja kulusid. Siin on vaja nii täiustatud andmehaldust kui ka kõrgelt kvalifitseeritud inimes
 2. Makseteenuste arendamine ja täiemahuline lansseerimine, kus kliendid saavad hõlpsalt Iute arvelduskontolt vastu võtta mis tahes makseid ja mugavalt kulutada seda digikanalites, ilma et oleks vaja liikuda punktist A punkti B. Makseteenused käivitame esimesena grupi Albaania makseasutuses 2023. aasta teises pooles.
 3. Iute laenu- ja makseteenuste sujuv integreerimine e-kaubandusse.
 4. Klienditeekonna täielik digitaliseerimine IuteGroupi esimeses pangas. Kõik panga teenused peaksid olema kättesaadavad nutitelefonis.

​Käivad ettevalmistused grupi 50 miljoni euro väärtuses emiteeritud eurovõlakirjade refinantseerimiseks. Sõltuvalt kapitaliturgude nõudlusest hakkame hindama nii IuteGroupi kui ka meie võlakirjaomanike jaoks soodsamaid võimalusi. Nendeks on kas refinantseerimine või võlakirjade lunastamine. Sellega seoses valmistame ette ka kontserni kasvu ja selleks vajalikku täiendavat finantseerimist. Meie strateegiline eesmärk on jõuda järgmise kolme aasta jooksul 1 miljoni maksva kliendini ja  ühe miljardi euro suurune bilanss. Eeldame, et meie müüdava krediidi kulukuse määr langeb, kuid paraneb klientide tagasimaksekäitumine ja üha rohkem kliente hakkavad tarbima makseteenuseid. Seettõttu oleme seadnud ambitsioonika eesmärgi teenida aastas tulu, mis moodustab 20% bilansist. Seega peab meie bilanss sisaldama ainult vajalikke ja suure kasutusega varasid, et saavutada 20% puhaskasumi marginaal. Kasvuks tuleb meil kaaluda täiendava võla- ja omakapitali kaasamist. Tekib küsimus ka sellest, mida on vaja muuta, et juba 2019 aastal kokkulepitud eurovõlakirjade tehnilised tingimused toetaksid meie kasvu tulevikus.

2023. aasta lõpuks eeldame, et meil on üle 230 000 lepingut nõuetekohaselt täitvat laenuklienti ja 130 000 aktiivset makseteenuseid kasutavat klienti. Konsolideeritud bilanss ületab hinnanguliselt mõõdukat 350 miljonit eurot. Soovime teenida vähemalt 100 miljonit eurot tulu  oma teenusttasude, intresside ja muude tulu liikidega ning oleme seadnud eesmärgiks konsolideeritud puhaskasumi üle 12 miljonit euro.

Tarmo Sild

Iute Groupi tegevjuht

2022. aasta 12 kuu auditeerimata aruanne on leitav veebist iutecredit.com/reports/.