Iute Group reports unaudited results

Iute Groupi 2023. aasta 12 kuu auditeerimata tulemused

2023. aasta jõupingutustes oli kvaliteet olulisem kui kvantiteet

Strateegilised verstapostid 

 • Aktiivsete klientide arv kasvas 274 tuhandeni (31.12.2022: 272 tuhat) ja aastane tulu kliendi kohta kasvas 370 euroni (2022 12 kuud: 343 EUR).
 • Klientide koguarv kasvas 10,3% 1,1 miljonini (31.12.2022: 928 tuhat).
 • Grupi konsolideeritud bilanss kasvas 16,6% 375,8 miljoni euroni ja omakapital 19,0% 63,8 miljoni euroni 31.12.2023 seisuga.
 • MyIute äpi kasutamise kasv – 813 tuhat allalaadimist 31.12.2023 seisuga (31.12.2022: 477 tuhat).
 • 2023. aasta detsembris kiideti regulaatori poolt heaks Energbanki esimene dividendimakse.
 • IutePay näitab Balkanimaades suunda e-raha asutusena.

​Tegevuse ülevaade

 • Laenude väljamaksed kasvasid 11,0% 291,0 miljoni euroni (2022. aasta 12 kuud: 262,0 miljonit eurot).
 • Sõlmitud laenulepingute arv langes 331 tuhandeni (2022. aasta 12 kuud: 357 tuhat).
 • Brutolaenuportfell kasvas 16,9% 252,0 miljoni euroni (31.12.2022: 215,5 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 17,3% 232,3 miljoni euroni (31.12.2022: 198,1 miljonit eurot).
 • Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) langes 87,3%-ni (2022. aasta 12 kuud: 90,4%).
 • Netolaenuportfell kasvas 19,7% 232,2 miljoni euroni (31.12.2022: 193,9 miljonit eurot).
 • 75 kaardivaba sularahaautomaati töös (31. detsember 2022: 71 sularahaautomaati).

Finantsnäitajad 

 • Intressi- ja teenustasutulud kasvasid 18,0% 91,4 miljoni euroni (2022. aasta 12 kuud: 77,4 miljonit eurot), millele aitas enim kaasa Iute laenuportfell.
 • Puhas intressi- ja teenustasutulu kasvas 10,4% 63,2 miljoni euroni (2022. aasta 12 kuud: 57,2 miljonit eurot), millele aitas enim kaasa Iute laenuportfell.
 • Kogutulu kasvas 20,1% 105,7 miljoni euroni (2022. aasta 12 kuud: 88,0 miljonit eurot).
 • Kulude-tulude suhe 44,7% (2022. aasta 12 kuud: 46,8%).
 • Korrigeeritud kulude ja tulude suhe 38,5%.
 • EBITDA korrigeeritud valuutakursi kasumi, ümberhindluse ja ühekordsete mõjudega, eelkõige Energbanki tulu kuludega kasvas 34,4% 46,7 miljoni euroni (2022. aasta 12 kuud: 34,8 miljonit eurot).
 • Puhaskasum 10,3 miljonit eurot võrreldes 7,1 miljoni euroga aasta varem, arvestamata Energbanki omandamisega seotud raamatupidamislikku kasumist eelneval aastal.
 • Tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mis ületab eurovõlakirjadega seatud minimaalseid suhtarve.

Tallinn, Eesti, 21. veebruar 2024. Finantstehnoloogia ettevõte Iute Group avalikustas täna 2023. aasta 12 kuu auditeerimata majandustulemused.

Tarmo Sild, Iute Groupi juht: “Lähiaastatel jääb pigem unistuseks stabiilne ja populismist puutumatu regulatiivne keskkond, millele on rajatud tugev makromajanduslik ja rahapoliitiline infrastruktuur, mida ei kõiguta geopoliitilised pinged ning kus tehnoloogiline areng on takistamatu. Eesootavas muutlikus maailmas on edu saavutamise võti kohanemisvõime – tuleb aktsepteerida reaalsust sellisena, nagu see on, ja pidevalt otsida uusi võimalusi, samal ajal jäädes kindlaks oma organisatsiooni alusväärtustele ja strateegilistele sihtidele.

Iute Group on alati olnud ettevõtjate organisatsioon ja keskendunud klientidele. Süsteemne lähenemine ja entroopias korrastatud struktuuri loomine võimaldab meil mitte üksnes väljakutsetega toime tulla, vaid ka õppida tehtud vigadest. Eelmisel aastal jätkasime laenude, maksete ja kindlustusvahenduse teenuste strateegilist arendustööd. Teenuste sünergiast tekib meie klientidele terviklik ökosüsteemi, mis näeb välja nagu fintech pank. Meie jõupingutused kandsid vilja, sest 2023. aastal saavutasime kasvu ja kasumlikkuse. Keskendusime seejuures eelkõige kvaliteedile, mitte kvantiteedile.

Lõimisime oma äriprotsessidesse veel sügavamalt andmeteaduse. Erinevad andmekaevemeetodid ning ennustavad (tõenäosus)mudelid aitasid vähendada müügi- ja krediidiriskidega seotud kulusid ning parandada kliendikogemust oludes, kus otsuseid tehakse mõnikord millisekundite jooksul ning tuhandeid kordi minutis.

Edasiminek Energbanki digitaliseerimisel ja ümberkujundamisel ei vastanud täielikult meie ootustele, kuid ka aeglasemate muutustega on pank siiski kasumlik ja suuremad organisatsioonilised väljakutsed on ületatud. Uue juhtkonna all, kes asus ametisse käesoleva aasta jaanuaris, rakendatakse ellu lahendused olemasolevatele väljakutsetele, järgides mitmeastmelist strateegiat aastani 2026.

Eriti edukas on olnud meie krediidi- ja makselahenduste integreerimine e-kaubandusse, kus plaanime 2024. aastal teenuste ja geograafilise leviku laiendamise kaudu Balkani klientuuri kasvatada.

Iute Group refinantseeris oma lunastamistähtajale läheneva eurovõlakirja ajal, mil baasintressimäärad ja võlakirjade tootlus olid pidevas tõusus. Kuna grupi kapitalibaas on kindlustatud vähemalt kuni 2026. aasta oktoobrini, oleme seadnud eesmärgiks kasvatada kuni selle ajani meie käivet ja puhaskasumit keskmiselt vähemalt 20% aastas.

Numbriliselt ületas Iute Group mitmed endale 2023. aastaks püstitatud kasvueesmärgid. Meie bilansimaht saavutas 376 miljonit eurot, ületades 355 miljoni euro suurust ootust. Samuti ületasime müügitulu eesmärgi, saavutades 106 miljonit eurot võrreldes sihitud 100 miljoniga. Siiski jäi 10 miljoni euro suuruseks kujunenud puhaskasum alla meie 12 miljoni euro suurusele eesmärgile. Selles kontekstis oli kõige olulisem sündmus Makedoonia poolt ootamatult TOP100 ettevõtetele ühekordse solidaarsusmaksu kehtestamine, mis viis Iute Groupilt 2023. aasta neljandas kvartalis 1,4 miljonit eurot erakorralise maksukuluna.

Arvestades eeltoodut ja Iute DNA-d, on aktiivsete klientide arvu suurendamine hädavajalik. 2023. aasta lõpuks saavutatud 227 000 aktiivse erakliendi arv näitab tagasihoidlikku kasvu, mis ei vasta meie ambitsioonidele. Kliendikesksuse suurendamise nimel peame tiimina pingutama, kasutades selleks tehnoloogiaid ja luues klientidega pikaajalisi suhteid.

Seetõttu oleme 2024. aastaks seadnud järgmised eesmärgid:

 • Laenude ja makseteenuste kliendibaasis (PCP) enam kui 260 000 eraisikut,
 • Bilansimaht üle 420 miljoni euro,
 • Müügitulu üle 120 miljoni euro,
 • Konsolideeritud puhaskasum üle 15 miljoni euro,
 • Äritegevuse käivitamine vähemalt ühes täiendavas riigis,
 • Omakapitali tootlus vähemalt 25% aastas.

Iute Groupi areng ja muutumine käivad käsikäes ümbritsevate muutuvate keskkondadega. Edu hoidmine ja kasvatamine nõuab muutustega kohanemist. Oleme veendunud, et meie suuremad võimalused ja saavutused on alles ees.”

2023. aasta 12 kuu auditeerimata aruanne on leitav veebist.

Investorkõne

Tegevjuht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits kommenteerivad 12 kuu auditeerimata majandustulemusi veebiülekande ettekande vahendusel 22. veebruaril 2024 kell 10.00 CET (11.00 EET). Investorkõne toimub inglise keeles.

Investorkõnel osalemiseks palume registreeruda aegsasti aadressil:
Iute Group – investorkõne 2023 12 kuud.

Tulemuste esitlus on leitav ettevõtte veebilehel enne investorkõnet.