Iute Groupi 2023. aasta 3 kuu auditeerimata tulemused

2023: Oluline on kvaliteet, mitte kvantiteet

STRATEEGILISED VERSTAPOSTID

 • Aktiivsete klientide arv kasvas 300 tuhandeni (31.12.2022: 293 tuhat) ja aastane tulu kliendi kohta 360 eurot (2022 12 kuud: 346 eurot).
 • Klientide koguarv kasvas 1,5% 942 tuhandeni (31.12.2022: 928 tuhat).
 • Grupi konsolideeritud bilanss kasvas 2,0% 328,8 miljoni euroni ja omakapital 7,2% 60,1 miljoni euroni 31.03.2022 seisuga.
 • MyIute äpi kasutus kasvab – 530 tuhat allalaadimist (31.12.2022: 477 tuhat).
 • IT-platvormi New Core jätkuv arendamine koos lisafunktsioonidega, et suurendada laenumüüki ennekõike olemasolevate klientide hoidmiseks.

TEGEVUSE ÜLEVAADE

 • Laenude väljamaksed kasvasid 19,9% 63,3 miljoni euroni (2022 3 kuud: 52,8 miljonit eurot).
 • Sõlmitud laenulepingute arv kahanes eelmise perioodiga võrreldes 12,8% 84 tuhandni (2022 3 kuud: 96 tuhat).
 • Brutolaenuportfell kasvas 8,2% 233,1 miljoni euroni (31.12.2022: 215,5 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 3,0% 204,0 miljoni euroni (31.12.2022: 198,1 miljonit eurot).
 • Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) halvenes 88,1%-ni (2022 Q4: 90,1%).
 • Netolaenuportfell kasvas 2,7% 199,1 miljoni euroni (31.12.2022: 193,9 miljonit eurot).
 • 66 kaardivaba sularahaautomaati (31.12.2022: 71 sularahaautomaati).

FINANTSNÄITAJAD

 • Intressi- ja teenustasutulud kasvasid 46,3% 22,9 miljoni euroni (2022 3 kuud: 15,7 miljonit eurot), millele aitas enim kaasa Iute laenuportfell. Energbanki portfelli intressitulu jäi 2022. aasta veebruari seisuga konsolideerimist arvestades eelmise aasta tasemele.
 • Puhas intressi- ja teenustasutulu kasvas 49,5% 16,7 miljoni euroni (2022 3 kuud: 11,2 miljonit eurot),  millele aitas enim kaasa Iute laenuportfell.
 • Kogutulu kasvas 38,3% 25,5 miljoni euroni (2022 3 kuud: 18,4 miljonit eurot).
 • Kulude-tulude suhe 43,6% (2022 3 kuud: 44,0%), väike paranemine, mis on aga juhtkonna arvates ebapiisav.
 • Korrigeeritud kulude ja tulude suhe 37,5 %.
 • EBITDA (korrigeeritud valuutakursi kasumi, ümberhindluse ja ühekordsete mõjudega, eelkõige Energbanki tulu kuludega) kasvas 51,6% 11,8 miljoni euroni (2022 3 kuud: 7,6 miljonit eurot).
 • Puhaskasum 2,8 miljonit eurot võrreldes 12,2 miljoni euroga eelmisel aastal, mida mõjutas eelkõige Energbanki omandamisega seotud raamatupidamiskasud (10,5 miljonit eurot).
 • Tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mis ületab eurovõlakirjadega seatud minimaalseid suhtarve.

Tallinn, Eesti, 29. mai 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõte Iute Group avalikutas täna 2023. aasta 3 kuu auditeerimata majandustulemused.

Tarmo Sild, Iute Groupi juht: “Iute Group jätkas 2023. aasta esimeses kvartalis mõõdukat kasvu, keskendudes pigem kvaliteedile kui kvantiteedile. Kvaliteedile keskendumine on meie fookuses kogu 2023. aasta vältel. Kursivalikut mõjutab püsivalt kõrge inflatsioon: inimeste ostujõud langeb, aga kapitali hind tõuseb intressimäärade näol nii pankade kui ka mittepankadest finantsasutuste jaoks, nagu seda on Iute. Oli üllatav näha, kui paljud võlakirjainvestorid, pangad ja keskpangad alahindasid intressiriski realiseerumist. Meie arvates inflatsioon ja seega ka intressimäärad lähiajal ei normaliseeru. Nagu hiljuti nägime, võib olukord välkkiirelt pöörduda. Järelikult on selliste väikeste rahvusvaheliste ettevõtete nagu Iute Group jaoks oluline jälgida potentsiaalselt äkiliselt muutuvaid olusid ning vajadusel kiiresti kohaneda. Meie jaoks tähendab see, et lähiajal peame keskenduma kasvu asemel rohkem efektiivsusele, et saaksime ka tulevikus oma tugevaid külgi välja mängida.

Kvantiteedi asemel kvaliteedile keskendumine väljendub näiteks järgmistes tegevustes:

 • Refinantseerisime 40 miljoni ulatuses 2019/2023 eurovõlakirju ajal, mil kapitaliturgudel valitses keeruline keskkond. Refinatseeringu maht jäi väiksemaks planeeritust, kuid müüsime võlakirjad madalama tootlusega, see tähendab ettevõttele väiksemaid kulusid ilma, et laenuportfell kahaneks. Vähem kapitali, aga selle eest parematel tingimustel;
 • Alustasime kõrgemal tasemel andmeanalüütikaga, et luua maksimaalset väärtust Iute ligi 1 miljoni kliendi andmetest. Andmed on väärtuslikud nii hea kui halva käitumisega klientide kohta ning andmeanalüütika abil saame pakkuda valitud klientidele paremat teenust, mis tähendab paremat riski-tulu suhet, suuremaid tulusid ja paremat kasumimarginaali;
 • Suuname äri- ja tuluvooge lihtsasti kasutatavate digitaalsete klienditeekondade poole, mis vähendavad inimtöö vajadust ja grupi kulusid;
 • Tõmbasime Bosnia ja Hertsegoviinas äritegevuse kokku, kuna sealne bürokraatia, ebavajalik, kuid see-eest mahukas käsitöö ning vananenud finantstegevuse regulatsioonid takistavad digitaalsete ärimudelite kasvu. Suuname meeskonna väärtuslikud pingutused riikidesse, kus grupp saab kasumlikult pakkuda klientidele erakordseid kogemusi;
 • Jätkasime pingutusi organiseerida Energbanki äriprotsess ümber 2024. aasta vältel;
 • Käivitasime IutePay Albania  – makseteenuste (Wallet) pakkuja Albaanias;
 • Koolitame juhtkonda ja täiustame juhtimissüsteeme kogu grupis.

Nagu grupi praegused tulemused näitavad, on jõupingutused vilja kandmas. Oleme kindlad, et saavutame aasta eesmärgid. Kontserni koondbilanss ja laenuportfell kasvasid mõlemad 6 miljoni euro võrra ehk kiiremini kui kohustused. Aastalõpu bilansi eesmärk jääb 350 miljoni euro juurde. Esimene kvartal on hooajaliselt kõige nõrgem, kuid tulud ületasid veidi ootuseid, samas saavutasime ootuspärase puhaskasumi 2,8 miljonit eurot. Seega jääme oma aasta  eesmärkide juurde – tulu enam kui 100 miljonit eurot ja puhaskasum üle 10 miljoni euro.

Iute grupi jaoks on sooritavate klientide juurdesaamine muutumas üha suuremaks väljakutseks, arvestades juba olemasoleva kliendibaasi suurust. Teisisõnu, oskus ja suutlikkus hankida ja hoida kliente personaliseeritud teenustega muutub üha olulisemaks ja jääb Iute fookuseks. Kvaliteet on olulisem kui kvantiteet, seejuures kasumlikult.”

Täielik auditeerimata aruanne 3M/2023 kohta on saadaval aadressil iutecredit.com/reports/.

Investorkõne:

Auditeerimata tulemusi kommenteerivad veebiülekande vahendusel Iute Group juht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits. Investorkõne toimub inglise keeles.

Investorkõnel osalemiseks palume registreeruda aegsasti aadressil: Iute Groupi investorkõne 2023 3 kuud.

Tulemuste esitlus on leitav ettevõtte veebilehel enne investorkõnet.

Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega.