Iute Groupi 2023. aasta 6 kuu auditeerimata tulemused

Kvaliteedi eelistamine kvantiteedile tähendab, et kasv on  mõõdukas 

Strateegilised verstapostid

 • Aktiivsete klientide arv kasvas 298 tuhandeni (31.12.2022: 293 tuhat) ja aastane tulu kliendi kohta on 338 eurot (2022 12 kuud: 346 eurot).
 • Klientide koguarv kasvas 4,5% 970 tuhandeni (31.12.2022: 928 tuhat).
 • Grupi konsolideeritud bilanss kasvas 8,1% 348,5 miljoni euroni ja omakapital 16,9% 65,6 miljoni euroni 30.06.2023 seisuga. 
 • MyIute äpi kasutus kasvab – 619 tuhat allalaadimist (31.12.2022: 477 tuhat).
 • IT-platvormi New Core jätkuv arendamine koos lisafunktsioonidega, et suurendada laenumüüki ennekõike olemasolevate klientide hoidmiseks.
 • Albaania e-raha teenuse IutePay käivitamine on oluline edusamm makseteenuste valdkonnas, mis loob ettevõttele lisaväärtust. QR-koodi maksed MyIute äpis kasutavad ära olemasolevat infrastruktuuri, kuid lihtsustavad maksete töötlemisega seotud kulude struktuuri.

Tegevuse ülevaade

 • Laenude väljamaksed kasvasid 12,3% 133,8 miljoni euroni (2022 6 kuud: 119,1 miljonit eurot). 
 • Sõlmitud laenulepingute arv peaaegu samal tasemel kui eelmise aasta samal perioodil – 168 tuhat (2022 6 kuud: 169 tuhat).
 • Brutolaenuportfell kasvas 7,3% 231,3 miljoni euroni (31.12.2022: 215,5 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 6,9% 211,7 miljoni euroni (31.12.2022: 198,1 miljonit eurot).
 • Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) langes 88,2%-ni (2022 6 kuud: 91,1%).
 • Netolaenuportfell kasvas 7,3% 208,0 miljoni euroni (31.12.2022: 193,9 miljonit eurot).
 • 72 kaardivaba sularahaautomaati (31.12.2022: 71 sularahaautomaati).

Finantsnäitajad

 • Intressi- ja teenustasutulud kasvasid 33,0% 46,0 miljoni euroni (2022 6 kuud: 34,6 miljonit eurot), millele aitas enim kaasa Iute laenuportfell. Energbanki portfelli intressitulu jäi 2022. aasta veebruari seisuga konsolideerimist arvestades eelmise aasta tasemele.
 • Puhas intressi- ja teenustasutulu kasvas 30,1% 32,9 miljoni euroni (2022 6 kuud: 25,3 miljonit eurot), millele aitas enim kaasa Iute laenuportfell.
 • Kogutulu kasvas 29,0% 51,9 miljoni euroni (2022 6 kuud: 40,2 miljonit eurot).
 • Kulude-tulude suhe 42,9% (2022 6 kuud: 45,0%), väike paranemine, mis on aga juhtkonna arvates ebapiisav.
 • Korrigeeritud kulude ja tulude suhe 37,0%.
 • EBITDA (korrigeeritud valuutakursi kasumi, ümberhindluse ja ühekordsete mõjudega, eelkõige Energbanki tulu kuludega) kasvas 48,1% 23,1 miljoni euroni (2022 6 kuud: 15,6 miljonit eurot).
 • Puhaskasum 7,0 miljonit eurot võrreldes 3,4 miljoni euroga eelmisel aastal, mida mõjutasid eelkõige Energbanki omandamisega seotud raamatupidamiskasud (10,5 miljonit eurot).
 • Tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mis ületab eurovõlakirjadega seatud minimaalseid suhtarve.

Tallinn, Eesti, 22. august 2023. Finantstehnoloogia ettevõte Iute Group avalikustas täna 2023. aasta kuue kuu auditeerimata majandustulemused. 

Tarmo Sild, Iute Groupi juht: “Kasvamine rahvusvahelise fintech-ettevõttena nõuab palju pingutusi, kuid samas on selles protsessis ka palju võimalusi. 2023. aasta pakub meile jätkuvalt väljakutseid, aga ka kordaminekuid.

Iute Group jätkas 2023. aasta teises kvartalis mõõdukalt kasvamist. Keskendusime pigem kvaliteedile kui kvantiteedile. Usume jätkuvalt, et kvaliteedile keskendumine on praegusel ajal parem, kui jälgida lühinägelikult vaid kvantitatiivseid näitajaid, näiteks ainult bilansi suurust või kasvutempot.

2023 aasta 1. poolaasta äritulemused ületavad vaatamata praegusele keskkonnale veidi meie ootuseid. Seevastu sisemised arenguprotsessid, mis ei sõltu väliskeskkonnast, võiksid olla mõnevõrra kiiremad. 2023. aasta esimesel poolel teenis Iute Group klientidele pakutavatest finantsteenustest kokku 52 miljonit eurot tulu, mis tähendab, et meil on võimalik ületada 100 miljoni euro suurune aastaeesmärk. Varade kogumaht 2023. aasta juuni lõpu seisuga on 348 miljonit eurot, mis annab meile kindlust, et Iute ületab peagi 350 miljoni euro suuruse aastaeesmärgi. 2023. aasta 1. poolaasta 7 miljoni euro suurune puhaskasum on piisav, et saavutada eesmärgiks seatud aastane puhaskasum 12 miljonit eurot.

Iute Group viis 2023. aasta esimesel poolel lõpule mitmed projektid, sealhulgas Albaania e-raha teenuse IutePay käivitamine. Kliendid saavad osta näiteks kohvi MyIute äpiga QR-koodi abil, kaupmehed saavad aga kasutada nutitelefone makseterminalidena. See on hea näide, kuidas olemasolevat infrastruktuuri saab ära kasutada uute makselahenduste kasutamiseks ning lihtsustades samal ajal maksete töötlemisega seotud kulude struktuuri ning vahendajate hulka. Usume, et Iute QR-koodide põhised maksed on oluline verstapost Iute makseteenuste arengus ning see toob MyIute ökosüsteemi täiendavaid tulusid.

Käimas on veel teisigi projekte, mille puhul meeskond ootab põnevusega esimesi tulemusi: tarbijate reaktsioone paranenud kliendikogemusele, klientide laenumaksete paranemist või teenuse osutamiseks vajalike kulude olulist vähenemist. Käsil on ka projekte, mis nõuavad enne käegakatsutavate tulemuste saamist rohkem jõupingutusi ja regulatiivsete protsesside läbimist, näiteks uute ettevõtete asutamine, tegevuse lõpetamine Bosnias ja Energbanki digitaliseerimine.

Finantsturgude vaates eeldame, et Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv jätkavad baasintressimäärade tõstmist kogu 2023. aasta jooksul ja see tähendab Iute Groupi jaoks jätkuvalt tugevat survet meie kasutuses oleva kapitali hinnale. Regulatsioonide karmistumine samuti suurendab survet tuludele, samal ajal vähenevad laenuportfelli tootlused. Praegune krediidiportfelli aastane intressimäär on 47%, mis on väiksem kui aasta tagasi, mil see oli 47,7%. Laenu tagasimaksete kvaliteet CPI on langenud 91%-lt 88%-le. Seetõttu peame jätkama tegevuste tõhustamist. Arvestades olemasolevat kasumlikkust, ei kipu me veel laenumahtusid vähendama. Koguvarad töötaja kohta kasvasid 2023. aasta 1. poolaastal 8% ja kogutulud  töötaja kohta 33%. Kogukulu/tulu suhe paranes 45%-lt 43%-le, aga on sellega endiselt kõrgem meie sisemise 40% eesmärgist. 

Lõpetuseks, meil hea meel, et Iute Groupil on nüüd 55 uut aktsionäri, kes on meie oma töötajad. Samuti oleme lunastanud 2019/2023 eurovõlakirjad. Mõlemad hiljutised sündmused kujutavad endast olulisi verstaposte. Jätkame oma teekonda investoritele raha teenimiseks ning ettevõttena arenemiseks.” 

Auditeerimata tulemused on leitavad ettevõtte veebilehel iutecredit.com/reports/.

Investorkõne:

Iute Groupi juht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits kommenteerivad auditeerimata tulemusi veebiülekande vahendusel 23. augustil 2023 kell 11.00 EEST. Erikülalisena osaleb õigusosakonna juht Kadi Raudsepp, kes räägib äri- ja finantstulemuste edendamisest muutuvas regulatiivses keskkonnas.

Investorkõnel osalemiseks palume registreeruda aadressil:

Iute Group – investorkõne 6 kuud 2023.

Tulemuste esitlus on leitav ettevõtte veebilehel enne investorkõnet.