Iute Groupi 2023. aasta 9 kuu auditeerimata tulemused

Toimiv laenuportfell ja tulude kasv – vähemate ja paremate klientidega

Strateegilised verstapostid 

 • Aktiivsete klientide arv langes 282 tuhandeni (31.12.2022: 293 tuhat), kuid tulu kliendi kohta kasvas 377 euroni, eelmise aasta samal perioodil 346 eurot.
 • Klientide koguarv kasvas 8,8% 1 miljonini (31.12.2022: 928 tuhat).
 • Grupi konsolideeritud bilanss kasvas 12,8% 363,7 miljoni euroni ja omakapital 24,5% 69,9 miljoni euroni 30.09.2023 seisuga.
 • MyIute äpi kasutus kasvab – 727 tuhat allalaadimist 30.09.2023 seisuga (31.12.2022: 477 tuhat).
 • Albaania e-raha teenuse IutePay käivitamine oluline edusamm makseteenuste valdkonnas.

​Tegevuse ülevaade

 • Laenude väljamaksed kasvasid 10,6% 213,1 miljonit euroni (2022. aasta 9 kuud: 192,7 miljonit eurot).
 • Sõlmitud laenulepingute arv langes 250 tuhandeni (2022. aasta 9 kuud: 264 tuhat).
 • Brutolaenuportfell kasvas 12,6% 242,7 miljoni euroni (31.12.2022: 215,5 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 12,6% 223,0 miljoni euroni (31.12.2022: 198,1 miljonit eurot).
 • Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) langes 87,3% (2022. aasta 9 kuud: 90,5%).
 • Netolaenuportfell kasvas 14,1% 221,2 miljoni euroni (31.12.2022: 193,9 miljonit eurot).
 • 72 kaardivaba sularahaautomaati (31.12.2022: 71 sularahaautomaati).

Finantsnäitajad 

 • Intressi- ja teenustasutulud kasvasid 21,4% 68,8 miljoni euroni (2022. aasta 9 kuud: 56,7 miljonit eurot), millele aitas enim kaasa Iute laenuportfell. Energbanki portfelli intressitulu jäi 2022. aasta veebruari seisuga konsolideerimist arvestades eelmise aasta tasemele.
 • Puhas intressi- ja teenustasutulu kasvas 14,0% 48,1 miljoni euroni (2022. aasta 9 kuud: 42,2 miljonit eurot), millele aitas enim kaasa Iute laenuportfell.
 • Kogutulu kasvas 22,1% 78,9 miljoni euroni (2022. aasta 9 kuud: 64,6 miljonit eurot).
 • Kulude-tulude suhe 41,7% (2022. aasta 9 kuud: 44,5%).
 • Korrigeeritud kulude ja tulude suhe 37,8%.
 • EBITDA korrigeeritud valuutakursi kasumi, ümberhindluse ja ühekordsete mõjudega, eelkõige Energbanki tulu kuludega kasvas 33,6% 33,8 miljoni euroni (2022. aasta 9 kuud: 25,3 miljonit eurot).
 • Puhaskasum 9,3 miljonit eurot võrreldes 7,4 miljoni euroga, mida mõjutasid eelkõige Energbanki omandamisega seotud raamatupidamiskasud eelneval aastal.
 • Tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mis ületab eurovõlakirjadega seatud minimaalseid suhtarve.

Tallinn, Eesti, 15. november 2023. Finantstehnoloogia ettevõte Iute Group avalikustas täna 2023. aasta üheksa kuu auditeerimata majandustulemused.

Tarmo Sild, Iute Groupi juht: “Tänu oma klientidele ja meeskonnale Balkanil ja Eestis oli Iute Grupil järjekordne edukas kvartal. Arvestades arenguid ja trende kapitaliturgudel, rahapoliitikas ning üldist makromajanduslikku ja geopoliitilist olukorda, võib juhtkond olla saavutatud tulemustega väga rahul. Tulemuse edukust ei mõjuta aga ainult väliskeskkond. Kasumliku kasvuga jätkamiseks peame otsuste tegemisel arvestama mitmete teguritega. Olles silmitsi suurte väljakutsetega, otsustasime aasta alguses keskenduda kvantiteedi asemel kvaliteedile: vähem on rohkem ja parem.

Ühest küljest vähenes uute aktiivsete klientide absoluutarv, kellega hoiame aktiivseid ja kasumlikke ärisuhteid. Ajalooliselt on laenukohustusi täitvate klientide arv (PCP) alati kasvanud, kuid mitte sel aastal, mil PCP kahanes 11 tuhande inimese võrra ehk 3,7%. Lisaks on halvenenud klientide tagasimaksekäitumine. Klientide maksekäitumise indeks CPI30 langes 90,5 protsendilt 87,3 protsendile. See tähendab, et igast tagasimakstavast miljonist eurost maksti perioodi jooksul õigeaegselt või maksimaalselt 30-päevase viivitusega tagasi 873 tuhat eurot, aasta tagasi aga 905 tuhat eurot. Kokkuvõtlikult: üheksakuulise perioodi lõpuks on meil vähem kliente, kes suudavad laenu tagasi maksta veelgi kehvemini. Lisaks kahanes kolmandas kvartalis veidi ka laenutaotluste arv, 2% võrra. Oluline on aga see, et karmistasime laenu heakskiitmise kriteeriume. Selle tulemusel langes kolmandas kvartalis laenutaotluste heakskiitmise määr umbes 60 protsendini, võrreldes varasema 66 protsendiga. Lõppkokkuvõttes võimendas sooritavate klientide arvu vähenemist koos hilinenud tagasimaksete suurenemisega veidi väiksem laenunõudlus ja oluliselt madalam laenutaotluste heakskiitmise määr.

Positiivne on see, et plaanipäraselt kasvas toimiv laenuportfell ja müügitulu – tänu vähematele, kuid parematele klientidele. Strateegiliselt oli õige otsus võtta iga nõuetekohaselt laenulepingut täitva kliendi kohta suuremaid riskipositsioone, kuna müügitulu kasvas jätkuvalt. Väiksema hulga, kuid kvaliteetsemate klientide vajaduste mõistmine nõuab veelgi paremat andmeanalüütikat, suuremat pingutust ja investeeringuid. Seega on suurim väljakutse kvaliteedi parandamine. Kuigi oleme kasumlikud, ei ole me veel saavutanud oma täit potentsiaali, et vähendada kulude ja tulude suhet alla 40 protsendi. See muutub  üha olulisemaks, arvestades kasvavat kapitalikulu ja üldist kõrgemat riski tarbimise finantseerimise äris. Sama oluline on ka  klientide maksekäitumise indeks (CPI), mida tarbijakrediidi puhul peame optimaalseks tasemel 90. Osa riskide vähendamise strateegiast on ka grupi suurem kaasatus seadusandlikesse protsessidesse. See tähendab, et Iute Group ei pea enam ainult kohanema pidevalt muutuvate nõuetega. Eri riikide regulaatorid küsivad meilt üha sagedamini hinnanguid teemadel nagu väikelaenud, rahanduse digitaliseerimine, vastutustundlik laenamine ja nõuetele vastavus. Iute makseteenuste arendus ja Energbanki muutmine seavad kasumlikkuse seisukohast täiendava surve grupi vastavus- ja riskiprotseduuridele.

Püsime oma aastaeesmärkide täitmise kursil. Prognoositav varade maht on juba ületatud ja kontserni käive ületab 100 miljoni euro piiri. Mõningase pettumusena võib grupi puhaskasum jääda alla 12 miljoni euro eesmärgi. Selle tingib Makedoonias ettevõtete tulumaksuseaduse järsk muutmine ja ühekordse nn solidaarsusmaksu kehtestamine, mis tähendab Iute jaoks 1,3 miljoni euro suurust erakorralist maksukoormust.”

Auditeerimata tulemused on leitavad ettevõtte veebilehel iutecredit.com/reports/.

Investorkõne

Auditeerimata tulemusi kommenteerivad 16. novembril 2023 kell 11.00 EET (10.00 CET) veebiülekande ettekande vahendusel tegevjuht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits ning erikülalisena osaleb IuteCredit Moldova tegevjuht Sergiu Sobuleac.

Investorkõne toimub inglise keeles.

Investorkõnel osalemiseks palume registreeruda aegsasti aadressil:
Iute Group – investorkõne 2023 9 kuud.