IuteCrediti auditeerimata majandustulemused 2021. aastal

Kasvuaasta – areng täielikult digitaliseeritud kliendilahenduste ja mitmekesiste tuluvoogude suunas

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE

 • Laenude väljamaksed kasvasid 41,9% võrreldes eelmise aastaga 167,0 miljoni euroni (2020: 117,7 miljonit eurot).
 • Sõlmiti 291 439 laenulepingut, kasv võrreldes eelmise aastaga 31,0% (2020: 222 418).
 • Bilansimaht kasvas 43% 166,8 miljoni euroni (31. detsember 2020: 116,6 miljonit eurot) sularahapositsiooni ja klientidele väljaantud laenude kasvu tõttu.
 • Brutolaenuportfell kasvas 26,6% 120,4 miljoni euroni (31. detsember 2020: 95,0 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 34,1% 106,0 miljoni euroni (2020: 79,0 miljonit eurot).
 • Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) kasvas 86,7%-ni (2020: 84,7%).
 • Netolaenuportfell kasvas 33,1% 105,4 miljoni euroni (31. detsember 2020: 79,2 miljonit eurot).
 • Kõikide klientide arv kokku kasvas 12,4% 811 tuhandeni (31. detsember 2020: 687 tuhat).

STRATEEGILISED SUUNAD

 • Kliendid kasutavad üha rohkem digitaalseid lahendusi, MyIute äpis tehti 180 tuhat laenutaotlust.
 • Makseteenused mitmekesistavad jätkuvalt tuluallikaid.
 • 30 kaardivaba sularahaautomaadi paigaldamine jätab ära vahendajad ning vähendab vajadust plastikkaartide järele, vähendades plastijäätmeid.

FINANTSNÄITAJAD

 • Intressi- ja vahendustasutulud kasvasid 8,7% 48,3 miljoni euroni (2020: 44,5 miljonit eurot), sest väljamaksed kasvasid stabiilselt võrreldes keskmise netolaenuportfelli kasvuga 34,1%.
 • Puhas intressi- ja vahendustasutulu kasvas 1,5% 34,0 miljoni euroni (2020: 33,5 miljonit eurot), sest võlakirjaemissiooni tõttu intressimaksed kasvasid, samas kui sularahapositsioon jäi kõrgeks.
 • Kogutulu kasvas 9,1% 61,2 miljoni euroni (2020: 56,1 miljonit eurot).
 • Kulude ja tulude suhe oli 40,3% (2020: 32,5%) tänu taastunud äritegevusele ja sellega seotud kulude normaliseerumisele ning strateegiliste algatustele ja konsultatsioonikuludele.
 • Valuutakursi ümberhindluse kasvuga korrigeeritud EBITDA oli kokku 22,8 miljonit eurot (2020: 20,9 miljonit eurot).
 • Puhaskasum kasvas 15,7% 6,1 miljoni euroni (2020: 5,2 miljonit eurot).
 • Ettevõtet iseloomustab tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mida mõjutab sularahapositsioon – eurovõlakirjade kohustused jätkuvalt ületatud.

Tallinn, Eesti, 17. veebruar 2022. Eesti fintech kontsern IuteCredit Europe avalikustas täna 2021. aasta 12 kuu auditeerimata tulemused.

„2021. aasta oli Iute grupi jaoks kasvuaasta, mille aluseks on kasvav täielikult digitaliseeritud kliendilahenduste osakaal ja mitmekesisemad tuluvood, teenime nüüd tulu ka makseteenustelt. Kasvu toetasid ka veelgi jätkusuutlikumad laenu andmise põhimõtted – suuremad laenusummad pikemaks perioodiks, mis tähendab klientide jaoks madalamat intressi. Väljastatud laenude keskmine krediidi kulukuse aastamäär langes ootuspäraselt alla 50%.

2021. aasta algas aeglasemalt, kui ootasime, kuid sellest hoolimata saavutas ettevõte oma madalamaks korrigeeritud aastaeesmärgid. Käive kasvas 10% võrra 61 miljoni euroni ning aktiivseid laenu- ja maksekliente oli üle 200 000, mis ületas pisut ootuseid. Lõpptulemusena teenis IuteGroup ootuspäraselt 6 miljonit eurot puhaskasumit, mis vastab 15% kasvule. Seevastu koguvarade 43% kasv 166 miljoni euroni jäi veidi alla 170 miljoni euro suuruse eesmärgi.

Digitaliseerimine ja tulud uutest teenustest olid suur osa eelmise majandusaasta kasvust ning on tuleviku jaoks veelgi olulisemad eeldused Iute sujuvaks integreerimiseks e-kaubanduse lahendustega. 2021. aasta lõpuks oli meil enam kui 180 000 MyIute äpi kasutajat, üle 30 kaardivaba sularahaautomaadi ja muid IuteGroupi fintech-lahendusi, lisaks saime näiteks sel aastal Albaanias e-raha litsentsi. Investeeringud, mida oleme viimase kahe aasta jooksul teinud digitaliseerimisprotsessi, on seega juba end ära tasunud.

Ülejäägiga bilanss viitab ühtlasi peamisele väljakutsele kontserni tegevuses. 46 miljonit eurot moodustab 2021. aasta lõpuks peaaegu 28% kontserni varadest. Sellest tulenevalt on kogu Iute meeskond pühendunud selle raha konverteerimisele 2022. aasta jooksul tootlikuks varaks.
2022. majandusaastal on juhtkonna eesmärk kasvatada IuteGroupi toimivat kliendibaasi enam kui 300 000 inimeseni ja kasvatada koondbilanss vähemalt 300 miljoni euroni. 40%-lise krediidi kulukuse määra juures peaksid tulud laenu- ja makseteenustest ületama 75 miljonit eurot ja puhaskasum tõusma üle 8 miljoni euro. Grupi dividendipoliitika elluviimisel peetakse kinni võlakirjadega seotud kohustustest,“ ütles IuteCrediti juht Tarmo Sild.

Täielik auditeerimata aruanne 12M/2021 kohta on saadaval aadressil iutecredit.com/reports/.

Ingliskeelne investorkõne 18.02.2022 kell 11.00

IuteCrediti juht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits kommenteerivad auditeerimata tulemusi veebiseminari teel. Investorkõne toimub inglise keeles keeles ja vajalik on eelnev registreerimine.

Palun registreerige investorkõnele siin: IuteCredit Europe – Earnings Call 12M 2021.

Eestikeelne investorkõne 18.02.2022 kell 13.00

IuteCrediti juht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits kommenteerivad auditeerimata tulemusi veebiseminari teel. Investorkõne toimub eesti keeles ja vajalik on eelnev registreerimine.

Palun registreerige investorkõnele siin.

Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata.

Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Küsimusi on võimalik esitada ka eelnevalt e-kirja teel: investor@callisto.ee

Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse koos presentatsiooniga ettevõtte kodulehel.

Majandustulemuste esitlus on leitav ettevõtte veebilehel enne investorkõnet.