2022. aasta 3 kuu auditeerimata majandustulemused – kasum tänu kasvule kõikides riikides, digitaliseerimine kõikides riikides, esimese panga omandamine

STRATEEGILISED SAAVUTUSED

 • Kliendiarv kasvas 23,7% 850 tuhandeni (31.12.2021: 687 tuhat).
 • Moldova Energbanki enamusosaluse omandamine, millel on potentsiaal kahes suunas täiendavate tuluvoogude loomiseks, nii makseteenustega kui laenuportfelli kasvatamiseks väiksema valuutakursiriskiga.
 • Grupi konsolideeritud bilanss ja omakapital kahekordistusid seisuga 31. märts 2022.
 • Üha rohkem kliente kasutab MyIute äpiga digitaalset klienditeekonda, äppi on alla laadinud 245 tuhat klienti (31. detsember 2021: 181 tuhat klienti).
 • Käimas on investeeringud uude IT-platvormi kliendikogemuse, integreeritud laenude ja makseteenuste väärtusvoogude juhtimiseks.

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE (ILMA PANGA OMANDAMISE MÕJUTA)

 • Laenude väljamaksed kasvasid eelmise aasta sama ajaga võrreldes 27,9% 41,7 miljoni euroni (3 kuud 2021: 32,6 miljonit eurot)
 • Sõlmitud laenulepingute arv kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 127,0% 73 987-ni (3 kuud 2021: 32 589).
 • Bilanss kasvas 5,6% 176,2 miljoni euroni (31. detsember 2021: 166,8 miljonit eurot).
 • Brutolaenuportfell kasvas 2,1% 122,9 miljoni euroni (31. detsember 2021: 120,4 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 1,9% 108,0 miljoni euroni (31. detsember 2021: 106,0 miljonit eurot).
 • Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) paranes oluliselt, saavutades kõigi aegade kõrgeima taseme 91,0% (3 kuud 2021: 87,9%).
 • Netolaenuportfell kasvas 2,5% 108,0 miljoni euroni (31. detsember 2021: 105,4 miljonit eurot).
 • Praeguseks 63 kaardita sularahaautomaadi kasutuselevõtt vähendab vahendajaid, vajadust plastkaartide järele ning seeläbi plastijäätmeid.

FINANTSNÄITAJAD (ILMA PANGA OMANDAMISE MÕJUTA)

 • Intressi- ja vahendustasutulud kasvasid 22,0% 13,1 miljoni euroni (3 kuud 2021: 10,7 miljonit eurot), mida mõjutasid stabiilselt kasvavad väljamaksed võrreldes keskmise netolaenuportfelli 18,3% kasvuga.
 • Puhas intressi- ja vahendustasutulu kasvas 17,4% 8,8 miljoni euroni (3 kuud 2021: 7,5 miljonit eurot) võlakirjade emiteerimisega seotud intressimaksete suurenemise tõttu, samas sularahapositsioon püsis kõrge.
 • Kogutulu kasvas 14,4% 15,9 miljoni euroni (3 kuud 2021: 13,9 miljonit eurot).
 • Kulude ja tulude suhe 44,2% (3 kuud 2021: 38,5%) peamiselt Energbanki omandamise, äritegevuse taastumise ja sellega seotud kulude normaliseerimise ning strateegiliste algatuste ja konsultatsioonikulude tõttu.
 • EBITDA (korrigeeritud valuutakursi kasumiga) kasvas 21,3% 6,2 miljoni euroni (3 kuud 2021: 5,1 miljonit eurot).
 • Puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot (3 kuud 2021: 1,1 miljonit eurot).
 • Tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mis ületab eurovõlakirjade kohustusi.

Tallinn, Eesti, 24 mai 2022. IuteCredit Europe avaldas täna 2022. aasta 3 kuu majandustulemused.

Tarmo Sild, IuteCrediti juht: “Selle aja jooksul, mil ma olen olnud IuteGroupis aastast 2008, on mõned kvartalid torganud silma murranguliste muutuste tõttu. 2022. aasta 1. kvartal on üks sellistest, ehk isegi kõige silmapaistvam. Pärast kolme aastat kestnud ühiseid pingutusi ostsime esimese panga. Moldova Energbanki strateegiline omandamine võimaldab meil luua kaks korda suuremat väärtust tänu Iute grupi suurenevate tuluvoogudele. Seejuures laiendame oma pakkumist väljakujunenud tarbimislaenudelt makseteenustele, suurendame krediiditeenuste valikut ning pakume ka muid finantsteenused, mis loovad meie klientidele erakordse kogemuse. Panga omandamine loob pikaajalist väärtust, aga see on toonud grupile ka kohest kasu. Konsolideeritud bilanss kahekordistus 300 miljoni euroni ja omakapital 50 miljoni euroni. Järgmise kahe kvartali jooksul kujundame ümber panga juhtimise, loome ühised suhtluskanalid ning viime organisatsiooni ja mõõdikud vastavusse Iute grupi põhimõtetega. Eeldame, et panga tegelik kasu klientidele ja selle abil klientidelt laekuv tulu hakkab kajastuma kasumiaruandes juba 2023. aasta jooksul.

Samal ajal jätkub IuteGroupi digitaliseerimine, et luua veelgi võimsamaid teenuseid ja teha andmeid rahaks. MyIute äpi kasutajate arv on jõudnud 245 tuhandeni. Lisaks on IuteGroup praegu minemas üle järgmisele põlvkonna IT-süsteemile, mis võimaldab palju paremat andmete haldust ja nende kasutamist uute äriliste otsuste tegemiseks. Me näeme juba praegu uue laenusüsteemi eeliseid, kui võrdleme tütarettevõtteid, kes kasutavad uut süsteemi nendega, kes kasutavad veel vana süsteemi.

Oleme käesoleva majandusaasta 1. kvartalis liikunud vastutuules. Inflatsioon levib kõikjal Euroopas, muudab meie klientide igapäevase ostukorvi kallimaks ja jätab laenu tagasimakseteks vähem paindlikkust. Nõudlust uute laenude järele piiravad suurenenud energia- ja toidukulud. Seetõttu oleme enam kui rahul, et meie klientide kvaliteeti kinnitab kõigi aegade kõrgeim klientide maksekäitumise indeks, kuid oleme ka märganud, et meie kliendid on uute kohustuste võtmisel senisest konservatiivsemad. Kokkuvõttes, uute laenude väljamaksete summa ei olnud nii suur kui ootasime. Netolaenuportfell kasvas 1. kvartalis vaid 4 miljoni euro võrra (ilma Energbanki omandamisest tuleneva kasvuta).

Samuti avaldasid negatiivset mõju Venemaa kallaletung ja sõda Ukrainas. Moldovas vähenes klientide kindlustunne ja seetõttu võtsid nad ka tagasihoidlikumalt laene. Selle tulemusena ületas Albaania 2022. aasta märtsi seisuga Moldovat, olles nüüd meie suurim turg laenuportfelli ja tulude poolest. IuteGroup ja meie töötajad on avaldanud toetust Ukrainale juba alates 26. veebruarist, oleme teinud otseseid rahalisi annetusi Ukraina valitsusele ja meie töötajad on vabatahtlikena aidanud sõjapõgenikke.

Kokkuvõttes usume, et saavutame sel aastal taas kasumliku kasvu. 2022. aasta ja sellele järgnevad aastad tulevad tugevad. Meie eesmärk on saada kliente juurde, laiendada klientidele pakutavaid väärtuseid, jätkata omandamisi ning aasta lõpuks saavutada 300 000 kliendiga enam kui 75 miljoni euro suurune käibe-eesmärk. Oleme tänaseks juba ületanud esialgse 2022 aastale seatud puhaskasumi eesmärgi, seega on uus eesmärk 16 miljonit eurot.”

2022. aasta 3 kuu auditeerimata tulemused on leitavad kodulehelt: iutecredit.com/reports/.

Investorkõne

Auditeerimata tulemusi kommenteerivad veebiülekande vahendusel IuteCrediti juht Tarmo Sild, IuteCredit Moldova juht Lilian Guzun ja finantsjuht Kristel Kurvits. Investorkõne toimub inglise keeles.

Investorkõnel osalemiseks palume registreeruda aadressil:

IuteCredit Europe – Earnings Call 3M 2022.