Iute 2021/2026 eurovõlakirjade tingimuste muutmine ja võlakirjaomanike koosolek

Tuletame investoritele meelde, et Iute Group AS on oma tütarettevõtte IuteCredit Finance S.à r.l kaudu algatanud ametliku protsessi 2021/2026 eurovõlakirjade (ISIN: XS2378483494) tingimuste muutmiseks (13. juuli teavitus).

Milles muudatused seisnevad?

Kavandatav tingimuste muudatus arvestab Energbanki omandamisest tulenevaid muutusi kontserni struktuuris ning Iute Groupi äritegevuse jätkuvat ja olulist kasvu ning arengut. Selle tulemusena tagatakse nii võlakirjaomanike võimalused osaleda Iute Groupi edukas kasvus kui ka intressimaksete ja lunastusõiguste kaitse.

Täpsem info võlakirja tingimuste muudatusettepanekute kohta, mille üle võlakirjaomanikud saavad hääletada, asub siin.

1. ettepanek, 2. ettepanek ja 3. ettepanek moodustavad koondotsuse ettepaneku ja võlakirjaomanike hääletamine toimub ainult koondotsuse ettepaneku üle.

Koondotsuse ettepaneku kinnitamisel ja võlakirjade tingimuste muutmisel saavad poolt hääletanud võlakirjaomanikud muutmistasu 0,25% võlakirjade nimiväärtusest.

Täielik dokumentatsioon on saadaval aadressil: https://iute.com/investor/#bonds.

Kuidas hääletada?

Vastavalt kokkukutsumise teatele (Convening Notice) on hääletamiseks kolm võimalust.

1. Hääle andmine selle panga vahendusel, kus Teie Iute võlakirjad asuvad. Hääletamise tähtaeg sõltub pangast:

  • Soovitame kodupangaga ühendust võtta ja oma hääl edastada vabas vormis kirjutatud internetipanga teate vahendusel või kontakteeruda otse oma kliendihalduriga.
  • Juhime tähelepanu, et internetipangas hääletamisega võivad rakenduda täiendavad tasud

2. Kirjalikult hääle andmine hiljemalt 1. augustil 2023, täites digitaalselt või käsitsi järgmised dokumendid:

  • Hääle märkimise dokument (valikuvariantideks jah/ei/mitteosalus): Proxy Form
  • Panga poolt väljastatud ja allkirjastatud kinnitus võlakirjade omamise kohta, võib olla täidetuna näiteks järgmisel kujul: Special Confirmation with Blocking Notice
  • Kui võlakirja omanik on juriidiline isik, tuleb koos dokumentidega esitada ka ettevõtte registrikaart, millel on nähtav hääletaja esindusõigus.
  • Dokumendid saab lähetada aadressile manfred.steinbeisser@aaltocapital.com pealkirjaga “IuteCredit Finance – Bonds: Meeting”.

3. Füüsiline osalus võlakirjaomanike koosolekul 3. augustil 15:00, registreerimise juhised on märgitud kokkukutsumise teates (Convening Notice). Koosoleku toimumise aadress:

Law Firm GSK Stockmann SA
44, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luksemburg

Hääletustulemused avaldatakse Iute Groupi veebilehel pärast võlakirjaomanike koosolekut, mis toimub 3. augustil 2023.

Kontakt:

Kontserni finantsnõustaja on Aalto Capital (Saksamaa). 2021/2026 eurovõlakirjade omanikel palume seoses võlakirjade tingimuste muutmise protsessi küsimustega lisateabe saamiseks pöörduda otse Aalto Capitali poole:

Aalto Capital AG
Manfred Steinbeisser, juhtivpartner
E-post: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com
Telefon: +49 175 266 89 01