Iute Group sai Kaitseministeeriumilt "Riigikaitsjate toetaja" tunnustuse

Iute Group sai Kaitseministeeriumilt “Riigikaitsjate toetaja” tunnustuse

Kaitseminister Hanno Pevkuri käskkirja alusel anti Iute Groupile hõbetaseme tunnustus silmapaistva panuse eest riigikaitsesse.

Tunnustus „Riigikaitsjate toetaja“ on mõeldud riigikaitsjaid toetavatele ettevõttetele, tööandjatele ja organisatsioonidele, kes annavad silmapaistva panuse riigikaitsesse ja toetavad reservväelaste osalemist õppekogunemistel.

“Eesti julgeolek põhineb tugeval ühiskonnal ja igaühe panusel ning töötava riigikaitsja toetamine on vaid üks viis, kuidas organisatsioonina meie riigi julgeolekut suurendada,” märkis Iute Groupi kaasasutaja ja kommertsjuht Allar Niinepuu, kes võttis Iutele omistatud tunnustuse vastu Lillepaviljonis toimunud tänuüritusel. Iute Groupi töötajatele Eestis võimaldatakse täiendavat tasustatud puhkust kaitseväe reservõppekogunemise ajaks.

„Reservväelased on meie põhijõud ja meie põhijõud kosub. Mullu osales reservõppekogunemistel kokku üle 23 000 Eesti mehe ja naise. See on usutav ja heidutav vägi. Aga – reservvägi ei seisa koos vaid reservväelastest endist, see vajab ka toetavat tagalat. Tugev põhijõud vajab tugevaid taustajõude. Et meie reservväelane saaks pühenduda riigikaitseülesannetele, peab ta olema veendunud, et sel ajal töö ei kuhju ja et pere vajadused ei jää unarusse,“ ütles Vabariigi President Alar Karis.

Sel aastal teistkordselt välja antavale „Riigikaitsjate toetaja“ tunnustuse konkursil hinnati ligi 400 ettevõtet ja nende panust Eesti riigikaitsesse. Pronkstaseme tunnustuse pälvisid ettevõtted, kes säilitavad oma reservväelaste palga ning hõbe-, kuld- ja eritunnustuse pälvisid ettevõtted, kes lisaks palga säilitamisele on pakkunud muid hüvesid või soodustusi reservväelastele. Kokku tunnustati sel aastal 351 riigikaitsjate toetajat, sealhulgas väljastati 113 Eesti ettevõttele ja organisatsioonile eritunnustus ning hõbe- ja kuldtaseme „Riigikaitsjate toetaja“ tunnustused ning ligi 240 ettevõtet pälvis pronkstaseme tunnustuse.

“Riigikaitsjate toetaja” tunnustus on ametlik kaitseministeeriumi teenetemärk, mis on välja toodud ministeeriumi põhimääruses.